Τα κενά του Εθνικού Σχεδίου για την ΕΚΕ

Μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αυτή που περισσότερο από ποτέ χρειάζεται σήμερα η χώρα μας και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχουν ενέργειες από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς την οριστικοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Σημειώνεται ότι άλλες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχουν εκπονήσει και υλοποιήσει τέτοια στρατηγική όπως και η Ευρωπαϊκή  Ένωση σε κεντρικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας στρατηγικής πρέπει είναι αντίστοιχο των αναγκών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας, στο ευρύτερο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, που αυξάνουν την πίεση για περισσότερη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και διαφάνεια.

Άλλωστε, σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) τον Απρίλιο του 2014 για την ποιότητα και τον αριθμό των Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, φαίνεται ξεκάθαρα πως αρκετές εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να συνδυάσουν και να ενσωματώσουν επιτυχώς Εταιρική Υπευθυνότητα με τους στρατηγικούς τους στόχους παρά την έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας (Κοινωνικοί Απολογισμοί).

Στην πρόσφατη ημερίδα διαβούλευσης που οργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το προσχέδιο της στρατηγικής αυτής, ενώ ταυτόχρονα αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε μαζί με τα πολύ καλά σημεία και τα σημαντικά κενά που υπάρχουν.

–    Δεν αναφέρεται πουθενά η υποχρεωτική εφαρμογή της Κοινωνικής Ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα, ένα σημείο που είναι βασική προσδοκία όλης της ελληνικής κοινωνίας. Αντίθετα, δίνεται έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, που παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ήδη υλοποιεί τα τελευταία χρόνια σύγχρονες πρακτικές ΕΚΕ, με χρήση διεθνών standards και πρακτικών, ενώ αντίστοιχα στο δημόσιο τομέα η κατάσταση παραπέμπει σε αρκετές περιπτώσεις στο Μεσαίωνα!

–    Αναφέρεται η δημιουργία Αρχής Αξιολόγησης και Μητρώου για την ΕΚΕ. Ενώ η πρωτοβουλία αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται, σχετίζονται και με τη δημιουργία ενός ελεγκτικού μηχανισμού για την εφαρμογή της ΕΚΕ από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Πραγματικά, η πρόταση αυτή εκπλήσσει, αφενός γιατί η ΕΚΕ είναι εθελοντική, αφετέρου γιατί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δεν υπάρχουν αναφορές για αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Σημειώνεται ότι ήδη υπάρχουν έγκυρα και αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και φορείς αξιολόγησης (διεθνείς και τοπικοί) που τα τελευταία δέκα χρόνια κάνουν τη δουλειά αυτή.

–    Συντονιστής της Εθνικής Στρατηγικής είναι επίσημα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με επίσημη συμμετοχή στη σύνταξη του σχεδίου ελάχιστων φορέων σε σχέση με αυτούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, που αφορά τουλάχιστον τρία υπουργεία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός σε διυπουργικό επίπεδο με την ανώτερη εκπροσώπηση, ίσως και με τη συμμετοχή του ίδιου του πρωθυπουργού ή εκπροσώπου του και περισσότερων επίσημων φορέων; Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.

Θα ήθελα να πιστέψω ότι τα σημαντικά αυτά κενά υπάρχουν περισσότερο από έλλειψη γνώσης της πραγματικότητας, γιατί δύσκολα θα μπορούσε να διανοηθεί οποιοσδήποτε ειδικός του θέματος ή φορέας ότι έγιναν σκόπιμα κατά τη δημιουργία του προσχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής.

Ας ελπίσουμε ότι η Εθνική Στρατηγική ΕΚΕ και κυρίως η εφαρμογή της, μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση, μαζί με άλλες σημαντικές εθνικές πρωτοβουλίες, θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά στη χώρα μας τώρα που το χρειάζεται. Ακόμα και 10% να αυξηθούν οι δημόσιοι οργανισμοί, πέρα από τις ιδιωτικές εταιρείες, που είναι κοινωνικά υπεύθυνοι, το κέρδος για την κοινωνία, το περιβάλλον και τη χώρα θα είναι μεγάλο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here