Citi: 10 χρόνια «Οικονομία: γνώση με αξία!»

Με τα πιο αισιόδοξα μηνύματα των παιδιών για την αντιμετώπιση της κρίσης, μέσα από τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη για το κοινό καλό, συμπληρώθηκαν φέτος 10 χρόνια από την έναρξη του Προγράμματος Οικονομικής Εκπαίδευσης «Οικονομία: γνώση με αξία!» της Citi που υλοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.

Το 2004, η Citi ανέθεσε στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πρώτου στην Ελλάδα εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Οικονομία: γνώση με αξία» με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με βασικές οικονομικές έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή και διαμορφώνουν την καταναλωτική τους συνείδηση. Η πρωτοβουλία της Citi εντασσόταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσης για 10ετή Ενίσχυση της Οικονομικής Εκπαίδευσης στις περισσότερες από τις 160 χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Το Πρόγραμμα από το ξεκίνημά του αγκαλιάστηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα, αφενός διότι κάλυπτε το κενό που υπήρχε στον χώρο ως προς την οικονομική εκπαίδευση και αφετέρου, διότι δεν απαιτούνταν κάποια οικονομική συμμετοχή ούτε έξοδα μεταφοράς, καθώς διεξαγόταν στον χώρο του σχολείου. Στη χρονική περίοδο 2004 – 2014, το πρόγραμμα «Οικονομία: γνώση με αξία» επισκέφτηκε περισσότερες από 2.360 σχολικές τάξεις του Δημοτικού, στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ σε αυτό πήραν μέρος 62.250 μαθητές και 750 εργαζόμενοι της Citi, οι οποίοι υποστήριξαν εθελοντικά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν περισσότερα από 62.000 εκπαιδευτικά έντυπα δόθηκαν στους μαθητές με στόχο την αφομοίωση της κατεκτημένης γνώσης και την εξάσκηση στο σπίτι, των νέων στάσεων που δημιουργήθηκαν από την εμπειρία τους στο πρόγραμμα.

Τον Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα κορυφώθηκε με τη διαδραστική Έκθεση με τίτλο «10 χρόνια “Οικονομία: γνώση με αξία”» που πραγματοποιήθηκε στο Παιδικό Μουσείο. Περισσότεροι από 3.200 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πορεία και εξέλιξη του 10ετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσα από έργα των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτό, δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά έντυπα και φωτογραφικό υλικό και να ανακαλύψουν τις ιδέες και προτάσεις των παιδιών για την επίλυση επίκαιρων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομία, αλλά και την ορθή καταναλωτική συμπεριφορά και την ικανότητα στην οικιακή οικονομία που διακρίνει τα παιδιά σήμερα.

Καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής του, το πρόγραμμα αναπροσαρμοζόταν σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών, του τμήματος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου αλλά και σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στην αρχή του προγράμματος, το 2004, ήταν πιο δύσκολο για τους μαθητές των μικρών τάξεων να διαχωρίσουν και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Από το 2010 και έπειτα με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, οι μαθητές αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τη διαφορά της ανάγκης από την επιθυμία και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της σωστής οικονομικής διαχείρισης και της αποταμίευσης.

Βάσει της αξιολόγησης του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, το 75% των μαθητών που έλαβαν μέρος στα προγράμματα εξοικειώθηκαν με βασικές έννοιες της οικονομίας, έμαθαν να ιεραρχούν τις ανάγκες τους, να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, να κατανοούν τη σημασία της αποταμίευσης προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους, καθώς και να είναι σωστοί καταναλωτές. Παράλληλα, εξασκήθηκαν στην ομαδική εργασία, στη διαπραγμάτευση και στην επίλυση προβλημάτων.

Συμπερασματικά, από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, προκύπτει ότι τα παιδιά σήμερα είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε θέματα που αφορούν τα χρήματα και την οικονομική κρίση. Οι μαθητές της Α’ & Β’ Δημοτικού εμφανίζονται περισσότερο υπεύθυνοι ως προς τη διαχείριση και αξιοποίηση του εικονικού «προϋπολογισμού» που τους διατίθεται, οι μαθητές της Γ’ & Δ’ Δημοτικού περισσότερο συνειδητοποιημένοι ως καταναλωτές και οι μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού πιο ευαισθητοποιημένοι σε προβλήματα της κοινωνίας μας και έτοιμοι να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους. Όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνονται την κρίση, τα παιδιά στέλνουν το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα πιστεύοντας ότι με τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη και με οδηγό το κοινό καλό θα μπορέσει να ξεπεραστεί η σημερινή κατάσταση και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας των δέκα χρόνων υλοποίησής του, το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομία: γνώση με αξία» της Citi, ως φυσική εξέλιξη αποκτά διαδικτυακή διάσταση. Αξιοποιώντας την εμπειρία και το υλικό που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο σχεδιάζει ψηφιακό παιχνίδι με βάση το πρόγραμμα «Οικονομία: γνώση με αξία». Το νέο παιχνίδι οικονομικής εκπαίδευσης θα διέπεται από τη φιλοσοφία του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου σύμφωνα με την οποία τα πραγματικά αντικείμενα, οι άμεσες εμπειρίες και η ψυχαγωγία υποστηρίζουν και ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης.

Ταυτόχρονα, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο με την υποστήριξη της Citi μελετά και σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομία… γνώση με αξία» για οικογένειες, το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται στον χώρο του Παιδικού Μουσείου για οικογένειες με παιδιά, από τον Ιανουάριο  του 2015.

Mε τη δημιουργία του ψηφιακού παιχνιδιού και του οικογενειακού προγράμματος «Οικονομία: γνώση με αξία», η Citi στοχεύει στην περαιτέρω εξυπηρέτηση αναγκών της κοινωνίας για οικονομική εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στο σχολικό περιβάλλον, το πρόγραμμα επιθυμεί να έρθει κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα καθοριστικές ζυμώσεις ως προς διαπαιδαγώγηση των συνειδητοποιημένων καταναλωτών, είτε αυτοί είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here