ΑΓΕΤ Ηρακλής: Προσήλωση στην αειφορία

Η Έκθεση Αειφορίας 2013 της ΑΓΕΤ Ηρακλής ακολουθεί για έκτη συνεχή χρονιά τις οδηγίες GRI – G3.1, πληρώντας τις απαιτήσεις του Επιπέδου Εφαρμογής Α.

Την πρόοδο ως προς τους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Έκθεση Αειφορίας 2013, έκτη κατά σειρά ετήσια έκθεση, που συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI – G3.1. Η έκθεση έχει ελεγχθεί από το GRI και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του υψηλότερου Επιπέδου Εφαρμογής Α.

Οι άξονες

Η έκθεση οργανώνεται γύρω από τους άξονες Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα και Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2020. Περιλαμβάνει στοιχεία για την πρόοδο της εταιρείας το 2013 ως προς τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια, τους εργαζομένους, την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους, την αειφόρο κατασκευή και τις πόλεις, το περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Οι στόχοι

Το 2012 ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα αειφορίας, που καθόριζε στόχους επιδόσεων σε δεσμεύσεις ως προς την κοινωνία, τη διοίκηση και το περιβάλλον. Αναπτύσσοντας και πάλι μια μακροπρόθεσμη οπτική για την αειφόρο αναπτυξιακή πορεία, η ΑΓΕΤ Ηρακλής διαμόρφωσε ένα δεύτερο, ευρύτερο πρόγραμμα αειφορίας, τους Στόχους Αειφορίας 2020, σε σύγκλιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge. Οι στόχοι αυτοί αντανακλούν την ολοκληρωμένη προσέγγισή της εταιρείας σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης σε όλη την αλυσίδα αξιών – ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμα της παραγωγικής της διαδικασίας και παρέχοντας στην αγορά καινοτόμους λύσεις, που θα συμβάλλουν σε πιο βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Η απόδοση το 2013

Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι θεμελιώδεις αξίες για την εταιρεία και στόχος της είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην Υγεία και στην Ασφάλεια για το βιομηχανικό κλάδο της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για τη διαχείριση των κινδύνων και την εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν ατυχήματα και για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον. Το 2013 σημειώθηκαν 5 ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας, έναντι 6 ατυχημάτων το 2012, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχε διεξαχθεί σωστά η απαραίτητη εκτίμηση επικινδυνότητας.

Ως προς το περιβάλλον, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στους στόχους που αφορούν τις αέριες εκπομπές και τα αέρια του θερμοκηπίου. Η λειτουργία υβριδικών φίλτρων στα εργοστάσια τσιμέντου έχει ελαχιστοποιήσει σημαντικά τις εκπομπές σκόνης κάτω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, το ζήτημα της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων της. Το 2013 ξεκίνησε η χρήση στερεών υπολειμμάτων ανακύκλωσης στο εργοστάσιο Μηλακίου, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών. Μέχρι στιγμής η υποκατάσταση που έχει επιτευχθεί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (4,8%) -πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική- και η εταιρεία θα επιδιώξει να την αυξήσει.

Για την αποκατάσταση των λατομείων η πρακτική της εταιρείας ενσωματώνει τη μεθοδολογία του Ομίλου Lafarge και ορίζει πρότυπα για την αποκατάσταση και τον έλεγχο όλων των λατομείων ως προς τη βιοποικιλότητα, δίνοντας προτεραιότητα σε όσα βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές. Πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας έχει αναπτυχθεί για τα λατομεία του εργοστασίου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και για το λατομείο αδρανών υλικών στον Άραξο σε συνεργασία με τον Εθνικό Βοτανικό Οργανισμό της Βρέστης και το Εργαστήριο Βοτανολογίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προστασία του σπάνιου ενδημικού φυτού, Centaurea neideri. Το πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας για το λατομείο στον Άραξο έλαβε ειδικό βραβείο στα ευρωπαϊκά βραβεία UEPG Sustainable Development Awards 2013.

Η διαχείριση του νερού αποτελεί κύριο στόχο του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2020. Η διαδικασία παραγωγής τσιμέντου δεν είναι μια ιδιαίτερα υδροβόρα διαδικασία, αλλά με την ορθολογική χρήση νερού στη λειτουργία των εγκαταστάσεων η εταιρεία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερηδιαχείριση του νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το 2013 η απόδοση των βιομηχανικών μονάδων βελτιώθηκε, μειώνοντας περαιτέρω την άντληση από υπόγεια ύδατα. Εκτός από τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στο Μηλάκι, μέρος του νερού για χρήση στην παραγωγή του εργοστασίου Βόλου έχει αντικατασταθεί από επεξεργασμένο νερό, που προέρχεται από τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής και το πλύσιμο φιαλών τοπικής βιομηχανίας αναψυκτικών.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ενσωματώνει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής της αλυσίδας: από την προμήθεια πρώτων υλών και υπηρεσιών μέχρι τη μεταφορά των προϊόντων στον τελικό πελάτη. Το 2013 η συνολική δαπάνη προμηθειών της εταιρείας ήταν 134,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 72,2% σε τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις.

*Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση από το τεύχος 49 του περιοδικού CSR Review.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here