Η INTERAMERICAN ηγείται της αειφόρου ασφάλισης

Την Τρίτη 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάσκεψης του Ο.Η.Ε. στο Rio de Janeiro και πριν την επίσημη έναρξή της, ανακοινώθηκε επίσημα η σημαντικότερη μέχρι σήμερα παγκόσμια δεσμευτική πρωτοβουλία των ασφαλιστικών οργανισμών για την αειφόρο ανάπτυξη, με τίτλο “Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση” (Principles for Sustainable Insurance – PSI), με μοναδική συμμετοχή από την ελληνική ασφαλιστική αγορά αυτή της INTERAMERICAN.

Πρόκειται για πρωτοβουλία που εκπονήθηκε κατά την τελευταία διετία από τους οργανισμούς μέλη της Επιτροπής Ασφάλισης (Insurance Commission) της Πρωτοβουλίας του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. για τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (United Nations Environment Programme Finance Iniatitive – UNEP FI), του οποίου η INTERAMERICAN αποτελεί μέλος από το 2006. Η ελληνική εταιρεία, ως μέλος της παγκόσμιας Επιτροπής Ασφάλισης, συνετέλεσε στην εκπόνηση των “Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση” και συμμετείχε ενεργά στη διάδοσή τους στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Οι “Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση” παρέχουν στην παγκόσμια ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά μια σαφή κατεύθυνση προς το ζητούμενο της αειφόρου ανάπτυξης, με αφορμή τη συγκυρία της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Οι Αρχές συνθέτουν ένα πλαίσιο πρακτικών δεσμεύσεων για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και των προκλήσεων που αναδύονται από την κρίση στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και αφορούν στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής απόδοσης και της μακροχρόνιας αξίας των ασφαλιστικών οργανισμών. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν, καλούνται να ενσωματώσουν στη στρατηγική, καθώς και στην καθημερινή λειτουργία τους συγκεκριμένες πρακτικές ανάληψης, ανάλυσης, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων ώστε να ελέγχουν και να περιορίζουν τη σχετική έκθεσή τους.

Το πλαίσιο των τεσσάρων Αρχών κατευθύνει εμφαντικά προς την εταιρική διακυβέρνηση, την καινοτομία και την ασφαλιστική ανταπόκριση για την άμβλυνση των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, της φτώχειας, των κινδύνων για την υγεία, των φυσικών καταστροφών, της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Προβλέπει, επίσης, ως απαραίτητες τις συνεργασίες με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επίσης υπευθυνότητα και διαφάνεια στην τακτική δημόσια κοινοποίηση της προόδου εφαρμογής των Αρχών, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. (UNEP FI).

Ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, στο μήνυμά του που παρουσιάστηκε στην ανακοίνωση των Αρχών στο Rio de Janeiro, αναφερόμενος στη σημασία της πρωτοβουλίας τονίζει: “Οι Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση παρέχουν ένα εξαίρετο πλαίσιο διορατικών, ουσιωδών, απαιτητικών αλλά απολύτως απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να ενσωματώσει η ασφαλιστική βιομηχανία στην καθημερινή πρακτική της, ώστε αυτή να εξακολουθήσει να παραμένει ένας αξιόπιστος πυλώνας για τη στήριξη μιας τόσο αναγκαίας και εύρωστης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, παγκοσμίως”.

Η INTERAMERICAN, κινούμενη στρατηγικά προς την αειφορία κατά την τελευταία τετραετία της κρίσης, παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα κέρδη και προωθημένη εφαρμογή εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Η εταιρεία έκλεισε το 2011 με επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά από φόρους 11,6 εκατ. ευρώ και υψηλή φερεγγυότητα, χωρίς να χρειαστεί αύξηση κεφαλαίων μετά τη συμμετοχή της στην ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων, ενώ διακρίνεται για την κοινωνική υπευθυνότητα και σχετική λογοδοσία της βάσει των προτύπων του Global Reporting Initiative και του Global Compact (επίπεδο απολογισμού Β+).

Επισημαίνεται ότι εκτός της INTERAMERICAN συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη των “Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης” 26 ακόμη ασφαλιστικές εταιρείες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η μητρική ACHMEA από την Ολλανδία, καθώς επίσης και 7 ασφαλιστικές Ενώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ