Δήμος Πεντέλης: Καταθέτει σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης Α.Σ.Α.

Ο Δήμος Πεντέλης καταθέτει το πρώτο ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Αττική, σε συνέχεια της από 2/10/2014 Επιστολής της Περιφέρειας Αττικής προς τους Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων.

Η τεχνικοοικονομική μελέτη του Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και αποτελεί την πρώτη μελέτη στην Αττική που ακολουθεί τις προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του Οδηγού Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων’ του αρμόδιου περιφερειακού φορέα (ΕΔΣΝΑ) ώστε το Σχέδιο του Δήμου Πεντέλης να μπορεί να ενσωματωθεί στο νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Ο Δήμος Πεντέλης, διαθέτει πλέον ένα σχέδιο δράσης αναλυτικό, με στόχους, χρονοδιαγράμματα, πλήρη κοστολόγηση, αρμοδιότητες και αναλυτικές περιγραφές έργων και εξοπλισμού για να ξεκινήσει άμεσα την σταδιακή του υλοποίηση.

Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου είναι:

-Η δημιουργία ενός κεντρικού Πράσινου Σημείου σε επίπεδο Δήμου και μικρών Πράσινων Σημείων Συλλογής σε επίπεδο γειτονιάς για κάθε Δημοτική Ενότητα.

-Η ενίσχυση/οργάνωση Δράσεων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών.

-Η προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.

-Η οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

-Η ενίσχυση/ επέκταση του δικτύου χωριστής συλλογής βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων)

-Η αξιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού που εφαρμόζει ο ΕΔΣΝΑ.

-Η χωριστή συλλογή των ογκωδών αποβλήτων.

-Η χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων.

-Η ενίσχυση της ΔσΠ των ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων (συσκευασίες, ΑΗΗΕ, Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών).

-Η οργάνωση ολοκληρωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και κατάλληλου μηχανισμού για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου.

Ακόμα, στο πλαίσιο της μελέτης, διερευνώνται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι επιλογές χωροθέτησης των νέων προτεινόμενων υποδομών (πράσινο σημείο και μικρά σημεία συλλογής). Τέλος, καταρτίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός/κόστος επένδυσης για τις προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου και εκτιμάται το κόστος διαχείρισης για το Δήμο Πεντέλης κατόπιν της εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here