Στο Λουξεμβούργο ο Τσιρώνης

Στο Τακτικό Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που διεξήχθη τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης. Το Συμβούλιο ήταν αφιερωμένο σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διεθνών διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικότερα συζητήθηκε η πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 2001/81 σχετικά με τη μείωση των ανώτατων συνολικά επιτρεπόμενων εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Με τη νέα πρόταση προτείνεται σημαντική περαιτέρω σταδιακή μείωση έως το 2030 των εκπομπών αέριων ρύπων όπως του διοξειδίου του θείου και των οξειδίων του αζώτου ενώ, για πρώτη φορά, τίθενται όρια ως προς τις συνολικά επιτρεπόμενες εκπομπές για τα αιωρούμενα σωματίδια.

Ο Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι, ανεξάρτητα από τυχόν επιμέρους δυσκολίες για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αποτελεί πολιτική υποχρέωση να υποστηριχθεί ο δραστικός περιορισμός της αέριας ρύπανσης που εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά το ήμισυ τους πρόωρους θανάτους που αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, και οι οποίοι σήμερα εκτιμώνται σε 400.000 ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι προτεινόμενοι ποσοτικοί στόχοι για την Ελλάδα βασίζονται στα τρέχοντα ενεργειακά σενάρια τα οποία είναι προσεγγιστικά και εμπεριέχουν σημαντικές αβεβαιότητες αφού επηρεάζονται από πληθώρα αστάθμητων παραγόντων λόγω του μακροπρόθεσμου χρονικού τους ορίζοντα. Επομένως είναι δύσκολο να αξιολογηθούν ως προς την ακρίβειά τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ επεσήμανε ακόμα ότι για την επίτευξη των στόχων δεν αρκεί η περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά στα κτίρια, και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ σε θέματα όπως η ποιότητα των καυσίμων, οι εκπομπές των κινητήρων ειδικά για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, οι προδιαγραφές των καυστήρων, και η αντιμετώπιση των εκπομπών από τη γεωργία μέσω της αυστηρότερης εφαρμογής των ορθών γεωργικών πρακτικών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ενώ σε εθνικό επίπεδο, μέτρα όπως η διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου των νησιών και η βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων με τη δραστική αύξηση της ανακύκλωσης μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Αναφορικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή που θα κορυφωθούν το Δεκέμβριο στη διάσκεψη των Παρισίων, ο Γιάννης Τσιρώνης υπενθύμισε ότι οι «εθνικές προθέσεις συνεισφοράς» που έχουν υποβληθεί από τις διάφορες χώρες μέχρι στιγμής στον ΟΗΕ, δυστυχώς δεν επιτρέπουν το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ της εκτιμώμενης πορείας των παγκόσμιων εκπομπών και της επίτευξης του διεθνούς στόχου του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε όχι περισσότερο από 2 βαθμούς Κελσίου. Ως εκ τούτου, υποστήριξε την υιοθέτηση μια φιλόδοξης δεσμευτικής συμφωνίας με μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής της και δυνατότητα περιοδικής αναπροσαρμογής της προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια  αποτελεσματική παγκόσμια απάντηση στην μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που απαιτείται την υποστήριξη πιο φιλόδοξων στόχων.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός επεσήμανε ότι η προσδοκώμενη συμφωνία, εκτός από φιλόδοξη, δίκαιη και αποτελεσματική, θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία ευελιξία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η υιοθέτησή της από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here