9η έκθεση ΕΚΕ για την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δημοσιεύει την ένατη έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ανακοινώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος διαχείρισης των υδάτων σε όλες τις επιχειρήσεις της.

Εν μέσω ενός δυσχερούς οικονομικού κλίματος, η Coca-Cola Τρία Έψιλον (Εταιρεία), μία από τις κορυφαίες εταιρείες εμφιάλωσης μη αλκοολούχων ποτών στην Ευρώπη, επικυρώνει τη δέσμευσή της για την παραγωγή προϊόντων με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη και στις 28 χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Η Εταιρεία δημοσίευσε σήμερα την ένατη έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην οποία επισημαίνεται η πρόοδος της σε πλήθος περιβαλλοντικών δεικτών για τη διαφύλαξη ορισμένων από τους πιο πολύτιμους πόρους του πλανήτη. Η πλήρης έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2011 έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση www.csrreport.2011.coca-colahellenic.com

Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, η Εταιρεία εργάστηκε πάνω σε μια βάση πολύ αυστηρών κριτηρίων και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Coca-Cola Τρία Έψιλον υποβάλλεται σε ανεξάρτητο έλεγχο και αξιολογείται με Α+ σύμφωνα με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Η διαχείριση των υδάτων έχει ζωτική σημασία για τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας. “No Water, No Business” (Χωρίς νερό, δεν υπάρχει  αντικείμενο δραστηριότητας) ήταν η πρόκληση που έθεσε η Coca-Cola Τρία Έψιλον το 2008.

Τρία χρόνια αργότερα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον φτάνει σε ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμά της για τη διαχείριση των υδάτων.

Το 2011, η Εταιρεία εκπλήρωσε τον μακροπρόθεσμο στόχο της ο οποίος συνίσταται στο να διασφαλίσει ότι το 100% των λυμάτων της και στις 28 χώρες δραστηριοποίησής της θα υπόκεινται σε τέτοια επεξεργασία, ώστε να μην επηρεάζουν την υδρόβια ζωή. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, έθεσε σε λειτουργία 44 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων εντός των εργοστασίων της, οι οποίες εξυπηρετούν αυτόν ακριβώς το σκοπό.

Επίσης, το 2011 η Εταιρεία μείωσε την απόλυτη χρήση νερού για τρίτη διαδοχική χρονιά, και κατά 6% συγκριτικά με το 2004.

Συνεπώς, το λειτουργικό αποτύπωμα νερού της Εταιρείας σήμερα είναι κατά 58% μικρότερο από ό,τι το 2004 – παρά την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 55% την ίδια περίοδο. Μέχρι το 2020, σκοπεύουμε να μειώσουμε τη σχετική κατανάλωση νερού κατά 40% και το λειτουργικό αποτύπωμα νερού κατά 75% συγκριτικά με το 2004.

Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί αξιολογήσεις ευπάθειας των πηγών με σκοπό την ανάλυση του ρίσκου τροφοδοσίας και της ποιότητας του νερού (για τα εργοστάσια εμφιάλωσης και τις τοπικές κοινότητες) σε όλα τα εργοστάσια της Εταιρείας.

Σημαντική μέριμνα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ενημέρωση σχετικά με τη βιωσιμότητα των υδάτων, τη μείωση της κατανάλωσης νερού στην εφοδιαστική της αλυσίδα και την προστασία των λεκανών απορροής. Εφαρμόζονται διάφορα προγράμματα για τη διαχείριση των υδάτων στις κοινότητες όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται, με τη συνεργασία των τοπικών αυτοδιοικήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ομάδων διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Το 2011, 5.000 εργαζόμενοι της Coca-Cola Τρία Έψιλον και μέλη της εκάστοτε τοπικής κοινότητας εργάστηκαν εθελοντικά και καθάρισαν περισσότερα από 750 χιλιόμετρα παραποτάμιων ακτών, παραλιών και πλωτών οδών, αναδάσωσαν εκτάσεις γης μεγαλύτερες από 200.000 μ2 και συμμετείχαν και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Αυτές οι επιτυχείς δράσεις ενισχύονται από προγράμματα εναλλακτικής ενέργειας, όπως την κατασκευή εννέα μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής απόδοσης 5,2 MW στις οροφές των εργοστασίων εμφιάλωσης στην Ιταλία, και την εφαρμογή ενός προγράμματος ανάκτησης γεωθερμικής ενέργειας. Πλέον, το 87% των λυμάτων παραγωγής ανακυκλώνεται ή ανακτάται, ενώ το ποσοστό των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής μειώθηκε κατά 65% παρά την αύξηση του όγκου παραγωγής κατά 55%.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεργάζεται επίσης με προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους για την αντιμετώπιση μεγαλύτερων προβλημάτων βιωσιμότητας. Σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής της αλυσίδας, το βάρος των συσκευασιών έχει μειωθεί, χρησιμοποιούνται περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, και έχει αυξηθεί το ποσοστό ανάκτησης των υλικών συσκευασίας. Τα ψυγεία κατασκευάζονται με υψηλότερα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και αυξάνεται η χρήση ψυκτικών χωρίς HFC, τα οποία δεν εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στην πρωτοβουλία αυτή για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και οι τομείς της γεωργικής παραγωγής.

Στις κοινότητες δραστηριοποίησής της, η Εταιρεία επένδυσε €8 εκατ. σε διάφορα έργα και ώθησε περισσότερα από 3 εκατ. ανθρώπους σε προγράμματα αθλητισμού και σωματικής ευεξίας. Διατήρησε την ενεργό συμμετοχή της σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες, παραμένοντας παράλληλα Αξιοσημείωτος εισηγητής κατά το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC), και διατήρησε τις συνεργασίες της με φορείς και προγράμματα όπως το UNDP, το UNEP και την UNESCO.

Η Εταιρεία παραμένει στο δείκτη FTSE4Good για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, καθώς και στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability World και European STOXX για τέταρτη συνεχή χρονιά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ