Σημαντική εξέλιξη για TÜV HELLAS

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ανακοινώνει ότι είναι ο πρώτος και μοναδικός Οργανισμός στην Ελλάδα που είναι ήδη σε θέση να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά βάσει της νέας έκδοσης των προτύπων ISO 9001:2015 για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και του ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της να επιθεωρηθούν άμεσα και να λάβουν το αντίστοιχο διαπιστευμένο πιστοποιητικό.

Για τη σημαντική αυτή εξέλιξη ο Διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) Γιάννης Οικονομίδης δηλώνει: «Γι’ ακόμα μια φορά, ο οργανισμός μας ξεχωρίζει. Συγχαρητήρια στα εμπλεκόμενα τμήματα και στους επιθεωρητές μας που χάρη στον επαγγελματισμό τους, την εμπειρία τους και την ταχύτητα απόκρισης τους, κάνουν την TÜV HELLAS (TÜV NORD) να διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο για περισσότερα από 25 χρόνια. Ο φορέας μας είναι πάντα κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο και ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς». Να σημειωθεί ότι η διαδικασία διαπίστευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) μέσω της μητρικής εταιρείας TÜV NORD και του Γερμανικού Οργανισμού Διαπίστευσης DAKKS, διήρκησε αρκετούς μήνες και ολοκλήρωθηκε χάρη στη μεγάλη συνεισφορά των Ελλήνων Επιθεωρητών.

Το ISO 9001: 2015 και το ISO 14001:2015 αναπτύχθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2 και την ISO TC 207 / SC1 WG5 αντίστοιχα, ενώ στηρίζονται στο ευρέως  γνωστό κύκλο βελτίωσης «Plan- Do- Check- Act». Με την εφαρμογή των νέων προτύπων, μεταξύ άλλων, δημιουργείται μια κοινή μορφή κι ένας ενιαίος κώδικας που επιτρέπει την εναρμόνιση όλων των συστημάτων διαχείρισης, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και δίνοντας έμφαση στην αξία της οργάνωσης και τον πελάτη. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι απαιτήσεις σε σχέση με την ηγεσία, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της διακινδύνευσης (Risk), καλώντας την Ανώτατη Διοίκηση να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει όλες τις απειλές αλλά και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here