Το Success story της Πράσινης Υποδομής

Οι πόλεις και οι περιφέρειες οφείλουν να προσαρμοστούν στη Πράσινη υποδομή που τίθεται από την ΕΕ ως ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό “success story”. Λύσεις οικολογικές, χαμηλού κόστους, μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

«Πράσινη υποδομή» (GI) είναι μια αναδυόμενη έννοια σε πολλές περιοχές της Ευρώπης όπου οι νέες προσεγγίσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αναπτύσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και εφαρμογής. Η πράσινη υποδομή έχει ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενισχύοντας τη συνοχή και την προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση της ευπάθειας σε φυσικές καταστροφές. Η ιδέα της πράσινης υποδομής συμβάλλει επίσης στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας με τη διατήρηση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, της ενεργειακής υποδομής και της εν γένει οικονομικής ανάπτυξης.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα, με την ευκαιρία του Διεθνούς Έτους Φωτός 2015, από τις στρατηγικές πράσινου φωτισμού, πάντα στο πλαίσιο της “πράσινης υποδομής”, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην πόλη αλλά και στην ύπαιθρο. Οδικές υποδομές, θαλάσσιες υποδομές, υποδομές στις πόλεις του αφορούν στην συνύπαρξη της φύσης με τον αστικό χώρο και το δομημένο περιβάλλον. Προς το σκοπό αυτό,  η Διεθνής Συνάντηση «Στρατηγικές Πράσινων Υποδομών και Φωτισμού: Οικολογικές λύσεις για τις πόλεις και τις περιφέρειες» που τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καλεί σε υποβολή ερευνητικών εισηγήσεων έρευνας και εργασιών τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και μελετών περιπτώσεων ιδιαίτερα καινοτόμων, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1η Ενότητα : Πράσινη υποδομή και οικοσυστημικές υπηρεσίες

 • Πράσινη υποδομή : Σημασία, σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές
 • Στρατηγικές μετάβασης από την γκρι στην πράσινη υποδομή
 • Πράσινη υποδομή και οικοσυστημικές υπηρεσίες
 • Πράσινη υποδομή και διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Οικολογικές λύσεις που προωθούν την «πράσινη υποδομή»
 • Οδικές υποδομές και «πράσινη υποδομή»
 • Θαλάσσιες και λιμενικές υποδομές και «πράσινη υποδομή», Dredging
 • Πράσινη υποδομή και περιοχές “NATURA 2000”
 • Νησιωτικός και μικρονησιωτικός χώρος, πράσινη υποδομή και βιοποικιλότητα
 • Χρήση «πράσινων υποδομών» για αντιπλημμυρική προστασία
 • Εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές πράσινης και γαλάζιας υποδομής
 • Οικονομικά της πράσινης υποδομής – Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
 • Επιχειρηματικότητα και βιοποικιλότητα : επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω του φυσικού κεφαλαίου

2η Ενότητα : Πράσινες υποδομές και πόλη

 • Δομημένο περιβάλλον/κτίρια και «πράσινη υποδομή»
 • Αστική νησίδα θερμότητας και ενέργεια στην πόλη
 • Φυτεμένες στέγες και φυτεμένοι κατακόρυφοι τοίχοι
 • Πράσινη υποδομή και αστικός σχεδιασμός των υδάτινων πόρων
 • Πράσινη υποδομή στις πόλεις : παρακολούθηση, εφαρμογή, αξιολόγηση και εργαλεία λήψης αποφάσεων
 • Πράσινη υποδομή και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Φωτοτοπία ( lightscapes) και νυκτοτοπία (nightscapes) στην πόλη – LED street lighting
 • Φως και ασφάλεια στην πόλη

3η Ενότητα : Στρατηγικές και τεχνικές φωτισμού προς μιά «πράσινη υποδομή»

 • Ενεργειακά αποδοτικός και χαμηλού κόστους φωτισμός
 • Πράσινος Φωτισμός (green lighting), τεχνολογίες και καλές πρακτικές
 • Καινοτόμες εφαρμογές φωτισμού και τεχνολογιών φωτός.
 • Eπενδύσεις στην «πράσινη υποδομή» και στον «πράσινο φωτισμό».
 • Φωτορρύπανση, επιπτώσεις, τρόποι μέτρησης και τεχνικές αντιμετώπισης
 • Σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και τα αποτελέσματά τους.
 • Καινοτομίες «πράσινης υποδομής» στις οικογειτονιές

4η Ενότητα : Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι και πράσινος φωτισμός

 • Σχεδιασμός Φωτισμού αρχαιολογικών χώρων
 • Φωτοτοπία ( lightscapes) και πολιτιστικοί/αρχαιολογικοί χώροι
 • LED και χαμηλού κόστους φωτισμός στους αρχαιολογικούς χώρους
 • Φωτισμός και ανάδειξη έργων τέχνης
 • Φωτισμός και μουσειακός χώρος
 • Παρουσίαση πραγματοποιημένων έργων αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων- Έμφαση στον φωτισμό.

Έτσι, τόσο η συζήτηση όσο και τα πρακτικά που θα ακολουθήσουν τα τύχουν ευρείας δημοσιότητας με στόχο την παρέμβαση στις ακολουθούμενες πρακτικές υποβάθμισης του κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αλλά και κατασπατάλησης δημόσιων   και   ιδιωτικών πόρων. Η   Εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 10,11 και 12 Δεκεμβρίου 2015, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η Συνάντηση θα φέρει σε επαφή κορυφαίους φορείς χάραξης πολιτικής, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες και δήμους, πολεοδόμους-χωροτάκτες, εργολήπτες δημοσίων έργων, αρχιτέκτονες-μηχανικούς, μηχανικούς έργων υποδομής και μηχανικούς περιβάλλοντος, αρχιτέκτονες τοπίου, σχεδιαστές φωτισμού, κατασκευαστές, developers, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ΜΚΟ κ.ά.

Η υποβολή τίτλων και σύντομων περιλήψεων είναι τώρα ανοιχτή. Προθεσμία υποβολής μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ