Global Sustain: Παρουσίασε τον Απολογισμό Αειφορίας 2014

Η Global Sustain παρουσίασε τον Απολογισμό Αειφορίας για το έτος αναφοράς 2014.

Ο Απολογισμός είναι στην αγγλική γλώσσα και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI-G4) και του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), ενώ έχει λάβει εξωτερική διασφάλιση από τον ανεξάρτητο φορέα ΤÜV Hellas (ΤÜV Nord). Ο σχεδιασμός και η σελιδοποίηση πραγματοποιήθηκαν από την εταιρία-μέλος της Global Sustain Ομάδα Σύμπραξις.

Όπως επισήμανε στο εισαγωγικό μήνυμά του ο κ. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων  Εταίρος της Global Sustain «Φέτος, ο Απολογισμός Αειφορίας της Global Sustain αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά στη διαδικασία της λογοδοσίας, λόγω της υιοθέτησης του νέου προτύπου GRI-G4. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας με υπευθυνότητα και να αποτελέσουμε καταλύτη αλλαγής και καινοτομίας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του οργανισμού σε μια δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία».

Τα θέματα στα οποία εστίασε ο Απολογισμός επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία αναλυτικής μελέτης ουσιαστικότητας, στην οποία ενεπλάκησαν ενεργά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Global Sustain.

Οι πυλώνες που καλύπτει ο Απολογισμός είναι οι εξής: Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Περιβάλλον.

Αγορά

Η εταιρία το 2014 αύξησε τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2013, κατά 31,89%, ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της, χρηματοδότησε δύο προγράμματα ΜΚΟ και αύξησε σημαντικά τον αριθμό των μελών της, λειτουργώντας πάντα με διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 92% των συμμετεχόντων στην ετήσια έρευνα ικανοποίησης πιστεύει ότι η εταιρία διακατέχεται από υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι άνθρωποι αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της εταιρίας. Γι’ αυτό το λόγο η σωστή αξιοποίηση αλλά και η ουσιαστική επένδυση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους, μέσα από την εκπαίδευση και την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της. Το 2014, ο κάθε εργαζόμενος είχε κατά μέσο όρο οχτώ ώρες εκπαίδευσης.

Κοινωνία

Με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης, η εταιρία στο τέλος κάθε χρόνου χρηματοδοτεί δύο προγράμματα ΜΚΟ, με σκοπό να στηρίξει το έργο τους, προβάλλοντας παράλληλα τις δράσεις τους. Το 2014 χρηματοδοτήθηκαν τα προγράμματα: «Συνέχιση λειτουργίας για το 2015 της εθνικής γραμμής υποστήριξης ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο – 1069» της Κοινωφελούς και Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Φίλων του Καρκίνου «ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ» και «Silver Alert» από τη ΜΚΟ «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ». Ακόμα, η εταιρία ανέπτυξε εθελοντική δράση, ενισχύοντας κοινωφελείς πρωτοβουλίες σε συνεργασία με οργανισμούς αλλά και εταιρίες-μέλη της.

Περιβάλλον

Η Global Sustain έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω: α) της ανακύκλωσης υλικών, β) της ανθρακικής ουδετεροποίησης (η εταιρία έχει αντισταθμίσει πλήρως τους ρύπους για τη λειτουργία της) γ) της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού και δ) της χρήσης πιστοποιημένου χαρτιού FSC® .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here