ΔΕΗ: Νοιάζεται και διακρίνεται

Πέντε σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ΔΕΗ Α.Ε. στο διαγωνισμό Health & Safety Awards, που πραγματοποιήθηκε στις 29/9/2015 στην Αθήνα.

Τα πέντε αυτά βραβεία καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι στην υλοποίηση της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, ακρογωνιαίος λίθος είναι ο σεβασμός και η φροντίδα για τον  Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ απέσπασε:

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας».

Η ΔΕΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001, στην πλειονότητα των Σταθμών της, με στόχο την προστασία της ζωής των εργαζομένων και οποιουδήποτε τρίτου στους χώρους που εκτελούνται εργασίες της Επιχείρησης, τη συνεχή βελτίωση των δεικτών των ατυχημάτων και τη μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων των βλαπτικών παραγόντων.

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Εκτίμηση Κινδύνων για την Υγεία».

Το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται η ΔΕΗ είναι ευρύτατο, κατά συνέπεια τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας που την απασχολούν, απορρέουν από εντελώς διαφορετικές διαδικασίες, με συχνά υψηλό βαθμό δυσκολίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για εμβάθυνση και εξειδίκευση σε θέματα που απαιτούν τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και τεχνογνωσία, οδηγεί δε στην εκπόνηση μελετών, σε προτεινόμενες δράσεις και σε δημιουργία εξοπλισμού για παροχή μέσων προστασίας.

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων».

Για τη ΔΕΗ ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό, το πολυτιμότερο κεφάλαιο των εταιρειών, αποτελεί θεμελιώδη στόχο. Με δεδομένο ότι η εταιρεία απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σε εργασίες υψηλής επικινδυνότητας, στο οργανόγραμμά της προβλέπεται Κοινωνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Ψυχολογίας της Εργασίας.

  • Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Προσδιορισμός Νέων Κινδύνων».

Παράγοντες όπως οι αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, η χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και ο εντοπισμός κινδύνων που δεν είχαν προβλεφθεί με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, οδηγούν στη διαρκή αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, την πρόληψή του, την εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ και τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας για τους χώρους εργασίας.

  • Τη διάκριση “Highly Commended” του επιχειρηματικού κλάδου “Natural Resources & Mining”.

Το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης διακρίθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001, αποτελώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της χώρας μας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου.

Οι σημαντικές βραβεύσεις της ΔΕΗ στα Health & Safety Awards αποτελούν αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής της εταιρείας και όλων των μέχρι σήμερα προσπαθειών της για την επίτευξη μιας υγιούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για νέες επενδύσεις, για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, συνεχίζοντας μια μεγάλη πορεία και τιμώντας μια ιστορία 60 και πλέον χρόνων στον εξηλεκτρισμό της χώρας.

 

Αναδημοσίευση από το Τεύχος 52 του CSR Review.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here