Το κοινωνικό πρόσωπο της Nestlé

Με τις τοπικές κοινότητες της Ακτής Ελεφαντοστού θα δουλέψει η Nestlé και οι συνεργάτες της στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να αποτρέψουν τη χρήση της παιδικής εργασίας στις περιοχές που καλλιεργούν κακάο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μέρος του σχεδίου δράσης Nestlé Cocoa Plan της εταιρείας, η οποία ζήτησε από την Ένωση Δίκαιη Εργασίας (Fair Labor Association, FLA), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες τους, να χαρτογραφήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα στην εν λόγω χώρα της Δυτικής Αφρικής.
Σε απάντηση της έκθεσης που συνέταξε η Ένωση, η Nestlé, που είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου των τροφίμων που γίνεται μέλος της FLA, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μακροπρόθεσμα με την οργάνωση για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που θέτει η τελευταία. Βασικός άξονας της προσπάθειας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση του ντόπιου πληθυσμού, ώστε να αναγνωρίζει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και να παρεμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα.

Τα ευρήματα της FLA

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αξιοποιεί και επεκτείνει τις προσπάθειες που ήδη κατέβαλλε η Nestlé μέσα από το Nestlé Cocoa Plan, το οποίο, σύμφωνα με την FLA, μπορεί, με κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις, να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για μια εφοδιαστική αλυσίδα κακάο χωρίς παιδική εργασία. Το πλάνο, μαζί με τις άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει η Nestlé, παρέχει τη βάση για μια ισχυρότερη προσπάθεια που θα φτάνει βαθύτερα στο πρόβλημα, αναφέρουν στην έκθεσή τους οι ειδικοί της FLA. Από την έρευνά τους προκύπτει ότι η παιδική εργασία είναι μια πραγματικότητα στις φυτείες κακάο της Ακτής Ελεφαντοστού, που έχει τις ρίζες της σε ένα συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων η φτώχεια και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των καλλιεργητών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα και πάλι με την έκθεση, μία αποτελεσματική στρατηγική για την εξάλειψη του προβλήματος πρέπει να έχει ως αφετηρία της την αλλαγή της στάσης και των αντιλήψεων όσων εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα κακάο και των κοινοτήτων στις οποίες αυτοί ζουν.
Έτσι, στο πλαίσιο του σχεδίου, περισσότεροι από 6.000 καλλιεργητές κακάο από την Ακτή Ελεφαντοστού εκπαιδεύτηκαν το 2012 και πάνω από 800.000 καλύτερης ποιότητας φυτά κακάο μοιράστηκαν σε αυτούς. Μέχρι το 2015 η Nestlé σκοπεύει να εκπαιδεύσει 24.000 ακόμη αγρότες της χώρας και να τους μοιράσει ακόμη 3.000.000 νεαρά φυτά. Το Μάρτιο η εταιρεία άνοιξε το πρώτο σχολείο που έχτισε για συνεταιρισμό του Nestlé Cocoa Plan. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Nestlé, μαζί με το συνεργάτη της World Cocoa Foundation, σχεδιάζει να χτίσει ή να ανακαινίσει 40 σχολεία για άλλες κοινότητες που βρέθηκαν να έχουν ανάγκη. Η Nestlé δε διαθέτει ούτε λειτουργεί φυτείες κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά είναι σε θέση να φέρει μια θετική αλλαγή στις ζωές των εργαζομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα κακάο, αναφέρει η FLA, λόγω της επιρροής της στους προμηθευτές του και των μεγάλων ποσοτήτων κακάο που προμηθεύεται.

Ενισχύοντας και κλιμακώνοντας το Nestlé Cocoa Plan

Η Nestlé καλωσορίζει τα παραπάνω ευρήματα της FLA, σύμφωνα με τα οποία το Cocoa Plan της εταιρείας θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των περαιτέρω προσπαθειών για μια εφοδιαστική αλυσίδα κακάο χωρίς παιδική εργασία. Αποτελεί πεποίθηση της εταιρείας ότι η βελτίωση και κλιμάκωση του Nestlé Cocoa Plan θα δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες να λειτουργούν με κέρδος τις φυτείες τους, εξαλείφοντας παράλληλα τη χρήση της παιδικής εργασίας σε αυτές και διασφαλίζοντας την αειφόρο προμήθεια κακάο από την Ακτή Ελεφαντοστού προς τη Nestlé.  Η Nestlé έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί φέτος το 10% της παγκόσμιας προμήθειάς της σε κακάο από αγρότες που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το Nestlé Cocoa Plan και σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 15% το 2013.

Αναλαμβάνοντας δράση

«H χρήση παιδικής εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα κακάο της εταιρείας μας είναι ενάντια σε όλα όσα πρεσβεύουμε. Όπως καθιστά σαφές η έκθεση της FLA, καμία εταιρεία που προμηθεύεται κακάο από την Ακτή Ελεφαντοστού δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, αυτό που ωστόσο μπορούμε να πούμε είναι πως η αντιμετώπιση του ζητήματος της παιδικής εργασίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την εταιρεία μας», ανέφερε ο José Lopez, Executive Vice President for Operations της Nestlé. Στο πλαίσιο αυτό δίνει προτεραιότητα στα απαραίτητα για την αντιμετώπιση του ζητήματος μέτρα, μεταξύ των οποίων και οι βελτιώσεις στον κώδικα προμηθευτών της εταιρείας.
Η Nestlé ζητά από τους προμηθευτές της στην Ακτή Ελεφαντοστού να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες που καλλιεργούν κακάο για την εταιρεία έχουν πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον Κώδικα. Η εταιρεία θα συνεργαστεί ακόμη πιο στενά με τη Διεθνή Πρωτοβουλία Κακάο (International Cocoa Initiative), ένα ίδρυμα που συνεργάζεται με τη βιομηχανία κακάο, τους προμηθευτές της, τους συνεργάτες της σε θέματα πιστοποίησης και άλλους φορείς για να διασφαλίσει ότι όσοι εργάζονται σε όλο το μήκος και εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχουν καλύτερη εκπαίδευση για τη φύση του προβλήματος της παιδικής εργασίας και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Το νέο σχήμα παρακολούθησης και αντιμετώπισης του ζητήματος θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 40 κοινότητες που καλύπτονται από 2 συνεταιρισμούς φυτειών κακάο για τη φετινή σοδειά κακάο και θα επεκταθεί ώστε μέχρι το 2016 να συμπεριλάβει 30 ακόμη συνεταιρισμούς, εμπλέκοντας 600 περίπου κοινότητες.
Η εταιρεία, ωστόσο, μοιράζεται την άποψη της FLA, όπως αυτή εκφέρεται στην έκθεσή της, ότι μία εταιρεία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργασιακών δεδομένων του κλάδου κακάο της Ακτής Ελεφαντοστού. Ο ρόλος της κυβέρνησης και των λοιπών ομάδων ενδιαφέροντος είναι κρίσιμος. Για αυτό το λόγο, η Nestlé υποστηρίζει πλήρως το εθνικό σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Ακτής Ελεφαντοστού ενάντια στην παράνομη διακίνηση παιδιών, την παιδική εκμετάλλευση και την παιδική εργασία.
Στα επόμενα τρία χρόνια, η FLA θα αξιολογήσει την επιτυχία αυτού του μοντέλου παρακολούθησης και πρόληψης του ζητήματος της παιδικής εργασίας. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας στην Ακτή Ελεφαντοστού θα επιβλέπει τις νέες σχετικές με την παιδική εργασία πρωτοβουλίες και θα συντονίζει τις προσπάθειες με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τις αρχές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ