Coca-Cola Τρία Έψιλον: Δημιουργία αξίας στην Ελλάδα

Από την ίδρυσή της, το 1969, και καθ’ όλην την πορεία της στην Ελλάδα, η Coca-Cola Τρία  Έψιλον παραμένει προσηλωμένη στη χώρα και στη στρατηγική της να δημιουργεί αξία τοπικά, μέσα από την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα. Παράλληλα, λειτουργεί υπεύθυνα στον τρόπο διακυβέρνησής της, δημοσιοποιώντας στοιχεία για την πρόοδο που σημειώνει σε ουσιώδη ζητήματα της λειτουργίας της, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας στον μέλλον.

Η κορυφαία εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα είναι μέλος του Ομίλου Coca-Cola Hellenic Bottling Company, ο οποίος έχει παρουσία σε 28 χώρες. Η Coca-Cola Τρία  Έψιλον εξυπηρετεί τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών στη χώρα μας, παράγοντας και διανέμοντας ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων ποιότητας. Απασχολεί 1.500 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα, τόσο μέσω των παραγωγικών της μονάδων όσο και μέσω του εκτεταμένου και δυναμικού δικτύου των ομάδων πωλήσεων. Παράγει το 96% των προϊόντων της στις 25 γραμμές παραγωγής των εγκαταστάσεών της ανά τη χώρα, ενώ παράλληλα εξάγει το 6% του συνολικού όγκου παραγωγής. Στις 15 μάρκες και στα περισσότερα από 200 προϊόντα και συσκευασίες συνολικά, συγκαταλέγονται τα σήματα της Τhe Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, illy issimo και τα mixers Schweppes), όσο και τα προϊόντα που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα όπως: Amita, Amita Motion, Amita Πρωινό, Amita Fun, Frulite και το φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα. Διανέμει, επίσης, τα snacks Tsakiris και τα ενεργειακά ποτά Monster, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει και τη διανομή αλκοολούχων ποτών των οίκων The Edrington Group, Ισιδώρου Αρβανίτου, Brown-Forman και Gruppo Campari.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2014 εστιάζει σε πέντε βασικούς άξονες, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη: τη διακυβέρνηση, τους ανθρώπους της εταιρείας, τη συνεισφορά στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμβολή στην υπεύθυνη λετουργία της αγοράς.

 

Διακυβέρνηση: υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία

Η Coca-Cola Τρία  Έψιλον επιδιώκει να λειτουργεί με υπευθυνότητα και να ενσωματώνει την υπεύθυνη διοίκηση στις καθημερινές της πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι η επιχειρηματική της ανάπτυξη συμβαδίζει με τη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς της εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιοποίησε στον Απολογισμό 275 ποσοτικούς δείκτες  και  96 πλήρεις δείκτες GRI. Εκπαίδευσε 100% των εργαζομένων στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθώς και στις πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς, ενώ ανανέωσε 100% τις πιστοποιήσεις κατά ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000 & HACCP.

 

Άνθρωποι: δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που υλοποιούν στην πράξη το όραμα και τις αξίες της εταιρείας, δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα της υπεύθυνης λειτουργίας. Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας, που είναι δίκαιο, ασφαλές και προσανατολισμένο στη συμμετοχή και ανάπτυξή των εργαζομένων της.

Στο πλαίσιο αυτό, απασχολεί 1.472 εργαζομένους, με μέσο όρο παραμονής τους τα 10,5 έτη. Αφιερώνει 17.137 ώρες στην εκπαίδευσή τους και μεριμνά για την υγεία και την ασφάλειά τους. Καλύπτει το 91% των νέων θέσεων εργασίας από εσωτερικούς υποψηφίους και προωθεί συστηματικά την ανάπτυξή τους, εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που διασφαλίζουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων, ενώ δίνει ευκαιρίες εσωτερικής εξέλιξης.

 

Κοινωνία: επένδυση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ακολουθεί την αρχή ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα και ανάπτυξη είναι αλληλένδετη και συμβαδίζει με την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με την παραγωγή 96% των προϊόντων της στην Ελλάδα. Επενδύει 275 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά, συνεισφέρει σε φόρους στο ελληνικό κράτος 258,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αποδώσει στο κράτος 1 δισ. ευρώ μέσω κρατικών και εργοδοτικών εισφορών. Συμβάλλει στο 19,7% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Υλοποιεί πρωτοβουλίες και προγράμματα που δημιουργούν προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, που συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Με το πρόγραμμα «Το Σχολείο που Θέλεις», έχει βελτιώσει τις σχολικές υποδομές σε 12 σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον σε περισσότερους από 4.200 μαθητές, μέσα από μια επένδυση άνω του 1 εκατ. ευρώ.  Έχει συνεισφέρει 2,4 εκατ. ευρώ σε 423 κοινωνικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα.  Έχει οργανώσει το 37,1% των κοινωνικών της δράσεων στην περιφέρεια και έχει αυξήσει κατά 13,9% τον αριθμό εθελοντών εργαζομένων.

 

Αγορά: δίπλα στους καταναλωτές και τους πελάτες

Η Coca-Cola Τρία  Έψιλον αποτελεί προτιμητέα επιλογή για περίπου 11 εκατ.  Έλληνες καταναλωτές, σημαντικό πελάτη για περισσότερους από 5.000  Έλληνες προμηθευτές και σημαντικό προμηθευτή για χιλιάδες σημεία πώλησης. Διευρύνει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή τους ποιότητα. Συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές της και παράλληλα επιδιώκει να εξασφαλίζει στους πελάτες της κερδοφορία, στο πλαίσιο μιας αλυσίδας δημιουργίας αξίας.

Έχει επενδύσει 11 εκατ. ευρώ στον παραγωγικό εξοπλισμό των μονάδων της και πραγματοποιεί το 84% των αγορών της από εγχώριους προμηθευτές. Αναγράφει στο 100% των προϊόντων της αναλυτικά τα διατροφικά τους στοιχεία και το 94,1% των καταναλωτών δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο που απαντώνται τα αιτήματά του.

 

Περιβάλλον: υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων

Η φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της Coca-Cola Τρία  Έψιλον, με στόχο να διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με τρόπο που να περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με τη συνεχή ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις αποφάσεις και στις διαδικασίες της. Ως μέλος του Ομίλου Coca-Cola Hellenic, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones, η Coca-Cola Τρία  Έψιλον θέτει ψηλά τον πήχυ για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζει σε τοπικό επίπεδο. Οι προσπάθειές της για το περιβάλλον εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, ενέργειας και προστασία του κλίματος, συσκευασία και ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας. Σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς, στηρίζει δραστηριότητες και προγράμματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Έχει επενδύσει 2,9 εκατ. ευρώ σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος.  Έχει μειώσει κατά 6,3% τις συνολικές εκπομπές CO2 και κατά 15,1% την κατανάλωση ενέργειας και το δείκτη κατανάλωσης ενέργειας στις μονάδες παραγωγής.  Έχει ανακυκλώσει το 85% των στερεών αποβλήτων, έχει μειώσει κατά 23,8% την κατανάλωση νερού και κατά 24,5% το δείκτη κατανάλωσης νερού, ενώ ανακύκλωσε και επαναχρησιμοποίησε 39,9 εκατ. λίτρα νερού. Το 2014, παρουσίασε τη νέα, ελαφρύτερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον συσκευασία του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αύρα, με 24% λιγότερο πλαστικό (PET). Η υιοθέτηση της νέας συσκευασίας βοηθά τόσο στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 23,8%, όσο και στη μείωση του συνολικού όγκου των απορριμμάτων και τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης. Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του προγράμματος «Αποστολή Νερό», που υλοποιείται από το 2006, είναι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε νησιά του Αιγαίου, μέσα από το «Πρόγραμμα Συλλογής  Όμβριων Υδάτων», που ξεκίνησε το 2008 από την Coca-Cola Τρία   Έψιλον και τη The Coca-Cola Company στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και τις τοπικές αρχές των νησιών, και το οποίο από το 2011 υποστηρίζεται οικονομικά από το The Coca-Cola Foundation. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ήπιων παρεμβάσεων και έργων υποδομής σε δημόσια κτίρια και χώρους, για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού, καθώς και τη συνολική εξοικονόμηση νερού και την εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών. Μέχρι σήμερα, το «Πρόγραμμα Συλλογής   Όμβριων Υδάτων» έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής 49.000 κατοίκων σε 29 νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

 

Αναδημοσίευση από το Τεύχος CSR Reports (6η έκδοση)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here