Στόχος ο περιορισμός χρήσης της πλαστικής σακούλας

Τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας έχει βάλει σαν στόχο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Για τα σκοπό αυτό και πιο συγκεκριμένα για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/720, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 λεπτές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025 πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σχετική σύσκεψη, όπου τονίστηκε το μέγεθος του προβλήματος.

Το κοινό συμπέρασμα που προέκυψε από την συνάντηση είναι πως οι πλαστικές σακούλες αποτελούν τεράστια περιβαλλοντική πληγή, καθώς βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα πουλιά, ενώ απαιτούνται αιώνες ώστε να διασπαστούν πλήρως. Ακόμα και οι γνώστες βιο-διασπώμενες σακούλες δημιουργούν τεράστια προβλήματα, οι οποίες λόγω της κατάτμησής τους σε μικρότερα κομμάτια υπεισέρχονται απευθείας στην τροφική αλυσίδα και δημιουργούν κηλίδες πλαστικού στις θάλασσές μας. Η δραματική οικολογική επιβάρυνση επιφέρει, με τρόπο άμεσο και δραματικό, αρνητικά κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τη χρήση της πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα, τα οποία κρίνονται ως ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Για το λόγο αυτό, παράλληλα με τις πιλοτικές δράσεις που έχει αναλάβει ο ΕΟΑΝ, στα νησιά Σαντορίνη και Τήνο, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με σκοπό τον καθορισμό των δράσεων για την από κοινού εκπόνηση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης με την εμπλοκή όλων των φορέων, ιδιωτικών και δημόσιων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και την άμεση μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Αντώνης Παπαδεράκης Γενικός Γραμματέας Εμποριου κ’ Προστασίας Καταναλωτή,ο Χρήστος Καπάταης, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής, ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο Μιχάλης Μυτιληνάκης, Αντιπρόεδρος του ΟΚΑΑ και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, ο Μπάμπης Μπιλίνης, μέλος τους Δ.Σ. του ΕΟΑΝ ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ο Γεώργιος Δουκίδης, Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΛΚΑ και ο Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here