Νέα χρυσή πιστοποίηση έλαβε κτίριο γραφείων της GRIVALIA

Μία ακόμα χρυσή πιστοποίηση, την LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance GOLD, απέσπασε η εταιρεία GRIVALIA Properties για το κτίριο γραφείων της στη Λεωφόρο Κηφισίας 69, στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με το σύστημα LEED for Operations and Maintenance, το οποίο ορίζει την υλοποίηση μίας σειράς βελτιωτικών επεμβάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους, στο κτίριο της Λεωφ. Κηφισίας 69 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

  • Βελτίωση εγκαταστάσεων άρδευσης
  • Συλλογή όμβριων υδάτων και χρησιμοποίησή τους για άρδευση
  • Περιορισμός του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας μέσω εφαρμογής ανακλαστικών υλικών στο δώμα
  • Περιορισμός της φωτορύπανσης από τον εξωτερικό φωτισμό
  • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Η/Μ συστημάτων κλιματισμού & αερισμού του κτιρίου
  • Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS) για το φωτισμό, τον κλιματισμό και την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
  • Εγκατάσταση μετρητών καταναλώσεων ενέργειας και νερού
  • Θέσπιση καινοτόμων πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο κτιρίου, για την ολιστική αντιμετώπιση της αειφορίας (διαχείριση απορριμμάτων, προμήθεια οικολογικών προϊόντων καθαρισμού, διαχείριση περιβάλλοντος χώρου, κλπ.)
  • Προμήθεια πιστοποιητικών Green-e-certificates για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε, ίσης με την ετήσια κατανάλωση του κτιρίου

Οι παραπάνω εργασίες καθιστούν το συγκεκριμένο κτίριο ιδιαίτερα αειφόρο, βελτιώνοντας σε σημαντικό βαθμό την εξοικονόμηση καταναλώσεων ενέργειας και νερού, τις συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here