Η ισότητα των φύλων στην πιλοτική μελέτη του ΟΟΣΑ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσιοποίησε πρόσφατα μια πιλοτική μελέτη αξιολόγησης σε σχέση με την απόσταση μεταξύ των Κρατών-Μελών του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού και της επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), γνωστών και ως Ατζέντα 2030.

Η επίσημη παρουσίαση της πιλοτικής μελέτης έγινε στις 14 Ιουλίου 2016 στο περιθώριο του Πολιτικού Forum Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη το διάστημα 11-20/7/2016.

Η έντυπη έκδοση της συγκεκριμένης μελέτης του ΟΟΣΑ, συνολικής έκτασης 76 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως εργαλείο υποβοήθησης των 35 Κρατών-Μελών του (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) στη θέσπιση προτεραιοτήτων και στο σχεδιασμό πολιτικών με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και του φιλόδοξου εγχειρήματος της Ατζέντας 2030.

Το βασικό συμπέρασμα της πιλοτικής μελέτης αποτυπώνεται με σαφήνεια στην 32η παράγραφο/σελίδες 9-10 και συνοψίζεται στα εξής:

  • το 70% των επιμέρους στόχων για την υγεία και το νερό έχει ήδη υλοποιηθεί από τα Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ
  • τα Κράτη-Μέλη έχουν ήδη υλοποιήσει τουλάχιστον το 50% των επιμέρους στόχων, οι οποίοι συνδέονται με την εξάλειψη της φτώχειας, τα τρόφιμα, την ενέργεια, τις βιώσιμες πόλεις και τους ωκεανούς

Αντίθετα, οι επιδόσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων δεν είναι ικανοποιητικές, αφού μόλις το ένα τρίτο της προόδου έχει επιτευχθεί από τα Κράτη-Μέλη σε σχέση με τους απαιτητικούς επιμέρους στόχους του εν λόγω τομέα. Από την άλλη, για όλους τους υπόλοιπους στόχους της Ατζέντας 2030 υπολογίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη έχουν διανύσει περίπου το 40% της διαδρομής.

Ειδικότερα, για την ισότητα των φύλων επισημαίνεται ότι από την 25η Σεπτεμβρίου 2015 (ημερομηνία υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), αποτελεί τον πέμπτο διακριτό στόχο της Ατζέντας 2030, ενώ παράλληλα διαπερνά και τους υπόλοιπους δεκαέξι.

Επίσης, στη σελίδα 16 της μελέτης υπάρχει ειδική αναφορά στον πέμπτο στόχο, αλλά και στους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της προόδου και του σημείου εκκίνησης των Κρατών-Μελών του, όπου:

  • η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών συνδέεται με το μισθολογικό χάσμα λόγω φύλου
  • η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών συνδέεται με το αίσθημα ασφάλειας να περπατά κάποιος/-α μόνος/-η στο δρόμο
  • η αναγνώριση της απλήρωτης εργασίας στο σπίτι και στη φροντίδα ατόμων που έχουν ανάγκη (π.χ. ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, παιδιά)  συνδέεται με τις έμφυλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την απλήρωτη εργασία
  • η εξασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις  συνδέεται με τη συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

Τέλος, η πιλοτική μελέτη του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει το προφίλ έξι επιλεγμένων Κρατών – Μελών και συγκεκριμένα της Δανίας (πολύ καλή και πολύ ισορροπημένη η θέση εκκίνησης για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, πολύ καλή στον πέμπτο στόχο για την ισότητα των φύλων), της Φινλανδίας (καλή η θέση εκκίνησης, καλή στην ισότητα των φύλων), της  Ολλανδίας (πολύ καλή η θέση εκκίνησης – δεν υπάρχει σαφής αναφορά στον πέμπτο στόχο), της Νορβηγίας (καλή, αλλά ελαφρώς ανισομερής η θέση εκκίνησης, πολύ καλή στην ισότητα των φύλων), της Σλοβενίας (καλή σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά συνολικά ανισομερής η θέση εκκίνησης, μέτρια επίδοση στην ισότητα των φύλων) και της Σουηδίας (πολύ καλή και πολύ ισορροπημένη η θέση εκκίνησης, καλή στην ισότητα των φύλων).

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και «Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here