Η Καινοτομία εργαλείο Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη στήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) διοργάνωσε το 14ο ετήσιο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα: «Επαναπροσδιορίζοντας το όραμα ΕΚΕ: Καινοτομία, Κυκλική Οικονομία, Συμμετοχή», στο Μουσείο Μπενάκη.

Το ενδιαφέρον του κοινού κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν έκδηλο, με έντονη την παρουσία, την υποστήριξη και τη συμβολή των επιχειρήσεων, στην αποτελεσματική διεξαγωγή του, που ήδη αποτελεί θεσμό στη χώρα μας. Η θεματολογία του επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της ΕΚΕ καθώς και στην ανάπτυξη περισσότερο ουσιαστικών πρακτικών ώστε η ΕΚΕ να αποτελεί σημαντική αξία και μοχλό ανάπτυξης, για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες και για τη χώρα συνολικά.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος ο οποίος κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του δήλωσε: “Η επιβίωση αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα λήψης αποφάσεων και η ανάπτυξη αποτελεί το ζητούμενο για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και αν η ιδέα της ΕΚΕ αποτελούσε πολυτέλεια στην αρχή της εμφάνισης της, σήμερα μπορεί να προσφέρει διέξοδο από την κρίση συνεισφέροντας μια διαφορετική στόχευση στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων”. Όπως ανέφερε, οι σημερινές συνθήκες στο επιχειρηματικό τοπίο χρήζουν άμεσης συνεργασίας των επιχειρήσεων με την κοινωνία και την πολιτεία για να επιτύχουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη “Η ΕΚΕ δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα από την καινοτομία, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας ως δύναμη ανάπτυξης και τα οφέλη που συνεπάγεται η συμμετοχή εργαζομένων και καταναλωτών”. Το Επιμελητήριο όπως χαρακτηριστικά δήλωσε “μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων, τεκμηρίωση και επιμονή προβάλει την αναγκαιότητα της υιοθέτησης και εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προσκαλώντας ταυτόχρονα όλη την επιχειρηματική κοινότητα να αναγνωρίσει την ανάγκη  ενσωμάτωσης κουλτούρας κοινωνικής υπευθυνότητας στις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη δράσεων με ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία συμμετέχοντας ενεργά και συνειδητά στην προσπάθεια άμβλυνσης του αρνητικού κλίματος και της ενασχόλησης με την επιχειρηματικότητα”. H αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο απαιτεί αλλαγή αντίληψης για τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην κορυφή της κοινωνικής και επιχειρηματικής ελίτ. “Χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί από τις ανώτερες βαθμίδες της επιχειρηματικής ιεραρχίας ότι για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν συνθήκες κοινωνικής αποδοχής και συμμετοχής στη διαδικασία της  βιώσιμης ανάπτυξης απαιτείται αλλαγή στην ίδια τη νοοτροπία της εταιρικής διακυβέρνησης”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Πάκης Παπαδημητρίου έκανε αναφορά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και πιο συγκεκριμένα σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που ευθυγραμμίζει την κερδοφορία με την επίτευξη κοινωνικών σκοπών, αναδεικνύοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες από την αποτελεσματική αντιμετώπιση παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η φετινή διοργάνωση όπως συγκεκριμένα ανέφερε: “Στόχευσε στην καινοτομία, την κυκλική οικονομία και στην συμμετοχή. Στην καινοτομία γιατί οι νέες ιδέες που υλοποιούνται είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη, όχι μόνο για να ανταποκρινόμαστε στις τρέχουσες ανάγκες των πελατών αλλά και για να προβλέψουμε και να επηρεάσουμε τις μελλοντικές τάσεις της κοινωνίας που μας φιλοξενεί. Κυκλική οικονομία γιατί είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια καλή περιβαλλοντική πρακτική – είναι μια παγκόσμια τάση, μια νέα φιλοσοφία του επιχειρείν για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και τέλος στην συμμετοχή γιατί πολύ απλά ο μόνος αποδεκτός τρόπος να λειτουργεί μια επιχείρηση στο σημερινό κόσμο της κοινωνίας των πολιτών είναι να έχει τη βούληση, τις μεθόδους και τα μέσα για να ακούει τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που επηρεάζονται από την λειτουργία της.

Η Γραμματέας Δ.Σ. του CSR Hellas, κα. Αλεξάνδρα Πάλλη τόνισε την ανάγκη ύπαρξης μιας στρατηγικής επανατοποθέτησης της ΕΚΕ. “Το συνέδριο το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο μας βοήθησε ώστε η ατζέντα της ΕΚΕ να έχει πρακτικό αντίκρισμα αποτελώντας πλέον πεδίο ευθύνης για την κοινωνία, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα”.

Ο Άρης Βρεττός, Progamme Director, University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) υποστήριξε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, η αλλαγή κατεύθυνσης και η εναρμόνιση των επιχειρηματικών πρακτικών με τη βιώσιμη ανάπτυξη λόγω των ταχύτατων δυσμενών αλλαγών στον πλανήτη.

Τα βασικότερα συμπεράσματα του πάνελΗ καινοτομία εργαλείο για την δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών” όπως τα συνόψισε ο συντονιστής κύριος Σπύρος Κουρούπης, Πρόεδρος της One9six, ήταν ότι η καινοτομία αποτελεί εργαλείο για την επιχειρηματική και κοινωνική βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα ο Φώτης Καρώνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΤ & Mobile της εταιρίας British Telecom, αναφέρθηκε στη σημασία του να αφουγκράζονται οι επιχειρήσεις τους νέους και να αξιοποιούν τις ιδέες τους. Κάτι το οποίο μας φέρνει στην αρχή των πάντων την εκπαίδευση. Ο Maurizio Botta, Γενικός Διευθυντής της 3Μ Ιταλίας και Ελλάδας, αναφέρθηκε στην αξία που δημιουργεί μία εταιρία που καινοτομεί και επιχειρεί σε πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Jim Sage, Πρόεδρος της PhPMA Innovation Forum επισήμανε ότι η φαρμακευτική καινοτομία προσθέτει αξία για τους ασθενής και το Ελληνικό σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα η φαρμακευτική βιομηχανία συνεισφέρει δυναμικά στην Ελληνική οικονομία με την αύξηση μεγάλων ξένων επενδύσεων. Τέλος ο Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς τόνισε σήμερα και ειδικά στο περιβάλλον κρίσης της Ελλάδας, “επιχείρηση η οποία δεν καινοτομεί, δεν επιβιώνει”.

Τα βασικότερα συμπεράσματα που πάνελΗ κυκλική οικονομία ως δύναμη ανάπτυξης”, όπως τα συνόψισε ο συντονιστής κύριος Γιάννης Περλεπές, Γενικός Διευθυντής της εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ, ήταν ότι απαιτείται ολιστική προσέγγιση του κυκλικού μοντέλου οικονομίας για να έχουμε απτά επωφελή αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και ένα νομοθετικό-ρυθμιστικό πλαίσιο που να αποτυπώνει σαφώς και τη δέσμευση της Πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση.. Ο Δρ.Walter Stahel, ιδρυτής και διευθυντής του Product Life Institute, έδωσε ένα πολύ περιεκτικό, αλλά πλήρως ενημερωτικό, πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας — όρος που είναι γνωστός από παλιά, αλλά η πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ ώθησε τα κράτη-μέλη της να αναπτύξουν σχετικές πολιτικές. Κατά τον Δρ. Stahel, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας «πατούν» σε τρία παράλληλα επίπεδα: προστασία του περιβάλλοντος-τόνωση της οικονομίας-ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Μέχρι το 2030  θα χρειαζόμαστε 2 πλανήτες με το γραμμικό  μοντέλο οικονομίας γι’ αυτό πρέπει να περάσουμε στο κυκλικό μοντέλο με τη φιλοσοφία «επιδιορθώνω-επαναχρησιμοποιώ» και στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη εξήγησε ο κύριος Ευθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης βιομηχανίας που έχει ενσωματώσει στις πολιτικές της και δράσεις κυκλικής οικονομίας τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, το 2014, 590.000 τόνοι παραπροϊόντων άλλων βιομηχανιών αξιοποιήθηκαν από τον ΤΙΤΑΝΑ ως εναλλακτικές πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιμέντου, που αντιστοιχεί σε περίπου 3% του συνόλου των βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα (περίπου 17 εκατ. τόνοι). Η ανάγκη της συνολικής προσέγγισης αντί των αποσπασματικών δράσεων και η κάλυψή της με κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ήταν μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας που διεξήγαγε η ΕΥ για λογαριασμό του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ και την οποία παρουσίασε ο κύριος Βασίλης Καμινάρης, Εταίρος – Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης.

Τα βασικά συμπεράσματα του πάνελ “Ο αντίκτυπος και τα οφέλη από τη συμμετοχή καταναλωτών – εργαζομένων για υπεύθυνες επιχειρήσεις” υπό το συντονισμό του κύριου Νεκτάριου Νώτη, Δημοσιογράφου στον Αθήνα 9.84, ήταν η έμφαση που αξίζει να δίδεται σε ένα μοντέλο έμπρακτης συμμετοχής και διαλόγου των επιχειρήσεων με τους συμμετόχους του, ασχέτως μεγέθους επιχείρησης ή του η επιχείρηση αυτή δραστηριοποιείται σε αστικά κέντρα ή στην περιφέρεια. Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΕΜΕΣ έδωσε τη διάσταση της συμμετοχής και της επίδραση του Costa Navarino στη οικονομία της περιοχής της Μεσσηνίας. Αντίστοιχα, ο κ. Αλέξανδρος Κουρής, Ιδρυτής & Ιδιοκτήτης, Μικροζυθοποιία Κυκλάδων, έδωσε τη διάσταση της συμμετοχής για τη ζυθοποιία Nisos που επέλεξε να έχει τη λειτουργία και παραγωγή στο νησί της Τήνου. Ο κ. Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), έδωσε τη διάσταση της συμμετοχής στον ευαίσθητο χώρο του φαρμάκου και του ασθενή-καταναλωτή. Τέλος, ο κ. Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος, ΔΙΑΖΩΜΑ, μετέφερε τη διάσταση της συμμετοχής για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την πρωτοβουλία που ηγείται αλλά μέσα από την τεράστια εμπειρία του από τη δημόσια διοίκηση.

Χορηγοί: ΕΥ, VODAFONE, Αρωγοί: 3Μ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ALPHA BANK, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, ΔΕΠΑ, DIAGEO, INTERAMERICAN, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, METLIFE, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, PFIZER, SANOFI.

Χορηγοί επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, CSR Review, CSR Week, Global Sustain, SBC, Business Partners Χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας: naftemporiki.gr, businessnews.gr, CSRnews.gr, epixeiro.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here