Φ. Μπαμπανάρα , Novartis: Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής μας

2976

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Η επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της Νovartis Hellas μιλάει στο CSRnews.gr για την φιλοσοφία της εταιρείας όσον αφορά την Εταιρική Υπευθυνότητα, τις σχετικές δράσεις και επενδύσεις της, την πρόσφατη Έκθεση ΕΥ που παρουσίασε αλλά και τις δεσμεύσεις της για το μέλλον.

Πρόσφατα η Novartis Hellas παρουσίασε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΕΥ) 2013-2015; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το περιεχόμενο της και τον τρόπο που συντάχθηκε;

Η Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΥ) αποτελεί για τη Novartis αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της και κατέχει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων τρόπων επέκτασης και βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων.

Η ασθενοκεντρική της προσέγγιση αποτελεί σημείο αναφοράς στη χάραξη προτεραιοτήτων ΕΥ, την οποία εστιάζει σε δύο βασικούς τομείς: την επέκταση της πρόσβασης στην υγεία και στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΕΥ) 2013-2015 έχει συνταχθεί σύμφωνα (“in accordance-Core”) με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI G4, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας και να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Novartis Hellas διαχειρίζεται τις πιο ουσιαστικές επιδράσεις της στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τον προσδιορισμό των περιεχομένων της Έκθεσης, η Novartis Hellas διεξήγαγε ανάλυση ουσιαστικότητας βάσει των οδηγιών GRI G4. Επιπλέον, η εταιρεία προετοίμασε την Έκθεση ώστε να δημοσιοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει και ακολουθεί τις οδηγίες του ISO26000, το ΑΑ1000APS, τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να παρουσιάσει τη συνεισφορά της ως προς την επίτευξη των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

 Πως εντάσσεται η  Εταιρική Υπευθυνότητα στην γενικότερη φιλοσοφία και στρατηγική της Novartis αλλά και στην καθημερινή λειτουργία της Novartis; Σε ποιους τομείς εστιάζετε;

 Οι ισχυρές αξίες ορίζουν την κουλτούρα μας και μας βοηθούν να υλοποιήσουμε τη στρατηγική της Novartis σύμφωνα με την αποστολή και το όραμά μας. Μια από τις αξίες μας είναι η ασθενοκεντρική μας προσέγγιση, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς στη χάραξη προτεραιοτήτων εταιρικής υπευθυνότητας.

Ο συνδυασμός επιστήμης και υπευθυνότητας βοηθά τη Novartis Hellas να χτίσει εμπιστοσύνη και να δημιουργήσει αξία για την εταιρεία, τα ενδιαφερόμενα μέρη της και την ευρύτερη κοινωνία. Αυτός ο συνδυασμός συνδέεται άμεσα με την αποστολή, το όραμα και τη στρατηγική της εταιρίας μας. Κατά συνέπεια, η εταιρική υπευθυνότητα είναι ενσωματωμένη σε όλη την επιχειρηματική μας λειτουργία  και δεν αποτελεί μία αποσπασματική προσέγγιση.

Η δέσμευση και η συμμετοχή από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, μας βοηθά να λάβουμε στρατηγικές αποφάσεις και να δώσουμε ζωή σε μια σειρά από πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας.

Οι τομείς που εστιάζεται η εταιρική υπευθυνότητα της Novartis Hellas σχετίζεται πρωτίστως με την κάλυψη και διαχείριση των αναγκών και προσδοκιών των ασθενών και των φροντιστών τους, των συλλόγων ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και των εργαζομένων μας.

Αναγνωρίζουμε επομένως, ότι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθούμε με βιώσιμο τρόπο είναι να ακούμε, να ανταποκρινόμαστε και να διαχειριζόμαστε υπεύθυνα, τα θέματα που ακουμπούν τον τρόπο λειτουργίας μας στην Ελλάδα.

Μπορείτε να μας αναφέρετε συνοπτικά κάποια προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιείτε;

Για τη Novartis, η επένδυση στην Έρευνα και την Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων φαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς προσυπογράφει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία και επενδύει στην ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για να καλύψει ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας, κυβερνητικούς φορείς και ρυθμιστικές αρχές.

Παράλληλα η εταιρία υποστηρίζει με συνέπεια κοινωνικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες όπως δωρεές φαρμάκων, δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, προγράμματα πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, δωρεές προς Δημόσια Νοσοκομεία και Πανεπιστημιακές Κλινικές για τη στήριξη ερευνητικών έργων.

Η εταιρία μας εκπονεί προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης κοινού σε όλη τη χώρα, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για σημαντικά νοσήματα (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δερματικά νοσήματα, πολλαπλή σκλήρυνση, κυστική ίνωση και σπάνιες παθήσεις) σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ασθενών καθώς και για τα δικαιώματα των ασθενών, με την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Η «Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς» των εργαζομένων μας, αποτελεί θεσμό της εταιρίας μας.  Υλοποιείται σταθερά και με συνέπεια κάθε χρόνο την ημέρα των γενεθλίων της Novartis, στηρίζοντας έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας.

Τέλος η εταιρία μας υποστηρίζει με συνέπεια 35 συλλόγους ασθενών και υλοποιεί προγράμματα υποστήριξης ασθενών σε ειδικές θεραπευτικές κατηγορίες, όπου παρατηρούνται ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως είναι ογκολογικοί ασθενείς (μεγαλακρία, θαλασσαιμία, καρκίνος του μαστού), νευρολογικοί ασθενείς (σκλήρυνση κατά πλάκας)  και ασθενείς με σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα (εκφύλιση ωχράς κηλίδας).

Έχετε κάποια τάξη μεγέθους για τις επενδύσεις στην ελληνική κοινωνία και γενικότερα για το αποτύπωμα της εταιρείας τόσο στην τριετία 2013-2015 όσο και στην συνολική πορεία της;

 Κατά την τριετία 2013-2015, η Novartis Hellas επένδυσε συνολικά €138,2 εκ. στην ελληνική κοινωνία, μέσω Έρευνας και Ανάπτυξης, πληρωμών φόρων, μισθοδοσίας 500 περίπου εργαζομένων, δωρεών και χορηγιών.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις για τη διεξαγωγή περισσότερων από 180 κλινικών μελετών ξεπερνούν τα €18,8εκ.  και η συνεργασία της με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες όπως Demo, Elpen, Famar, Pharmathen, WinMedica για την παραγωγή και την προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, πραγματοποιείται μέσα από επένδυση €80 εκ.

Η εταιρία διατηρεί το ποσοστό των αγορών της από εγχώριους προμηθευτές στο 88% ενισχύοντας περαιτέρω την εγχώρια οικονομία. Εξέχουσα θέση κατέχει επίσης και η επένδυση για κοινωνικά προγράμματα, δωρεές και χορηγίες, που άγγιξε τα €9,4 εκ. με ενεργή υποστήριξη περισσότερων από 35 συλλόγων ασθενών.

Τέλος, η Novartis υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και, μεταξύ άλλων, πέτυχε και τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 7,8% σε σχέση με το 2010.

 Η δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα θεωρείτε πως καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ευρύτερη διάχυση του υπεύθυνου επιχειρείν;

Η Novartis Hellas εδώ και 20 χρόνια έχει αποδείξει ότι βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και στην ελληνική κοινωνία. Καθώς η χώρα δοκιμάζεται από τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων χρόνων, ενισχύεται η ευθύνη μας, ως ηγέτιδα εταιρεία, να βρισκόμαστε δίπλα στους Έλληνες ασθενείς και πολίτες χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ, ώστε να δίνουμε στο σωστό ασθενή, τη σωστή θεραπεία, τη σωστή στιγμή, το συντομότερο δυνατόν. Κανένας ασθενής που λαμβάνει τα φάρμακά μας, δεν θα μείνει ποτέ χωρίς την κατάλληλη θεραπεία γι’ αυτόν, ανεξαρτήτως των οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here