23 Οκτωβρίου 2021
Αρχική Η Stoiximan στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του δήμου Αχαρνών “Αρωγή” ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÕ Á×ÁÑÍÁÉÊÏÕ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÔÏÌÙÍ ÌÅ ÅÉÄÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ Á×ÁÑÍÙÍ "ÁÑÙÃÇ"

ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÕ Á×ÁÑÍÁÉÊÏÕ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÔÏÌÙÍ ÌÅ ÅÉÄÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ Á×ÁÑÍÙÍ “ÁÑÙÃÇ”