ΕΚ: Ζητά ίση εκπροσώπηση και ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες

Ίση εκπροσώπηση και ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας, επιδιώκει το ΕΚ με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία.

Την Τετάρτη το ΕΚ  σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, διοργανώνει το “4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ατόμων με αναπηρία”.

Την Πέμπτη, το ΕΚ συζητά και ψηφίζει έκθεση πρωτοβουλίας της Χέλγκα Στίβενς, η οποία αξιολογεί την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020.

Ο βασικός στόχος της στρατηγικής είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια για τους ανθρώπους με αναπηρία.  Αυτό συμπεριλαμβάνει την προώθηση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της ισότητας σε όλους τους τομείς, στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και εκπαίδευσης καθώς και της κοινωνικής προστασίας και της υγείας.

Η σύμβαση, που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υιοθετήθηκε το 2010 και αποτελεί το βασικό μέσο για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η Σύμβαση, που έχει υπογραφεί από  την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και θα ισχύσει σύντομα σε ολόκληρη την ΕΕ, καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να προοασπίζουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία.

Οι προτάσεις του ΕΚ

Το ΕΚ υιοθέτησε έκθεση πρωτοβουλίας η οποία τονίζει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και αυτονομίας, για αυτό είναι απαραίτητη η λήψη περισσότερων μέτρων προκειμένου τα δικαιώματά τους να διασφαλιστούν.

Επίσης, στην έκθεσή της η Στίβενς τονίζει τη σημασία ενός ολιστικού ορισμού της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους, σε όλους τους τομείς της πολιτικής, στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάσταση των γυναικών και των παιδιών που έχουν κάποια αναπηρία.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, μεταξύ των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here