Elena Sviklina: Το GRI G4 οδηγεί σε καλύτερους Απολογισμούς

Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσουκαλά

 

Η Elena Sviklina, GRI Manager Report Services βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα μας για τις ανάγκες του Sustainability Forum 2012 και μίλησε στο CSR Review για το «Μέλλον των Απολογισμών Βιωσιμότητας» και τη σημασία και την αξία της δημοσίευσης Απολογισμών για επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Η παρουσίασή σας στο πρόσφατο Sustainability Forum 2012, που διοργάνωσαν η EuroCharity σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο τεχνολογίας AIT (Athens Information Technology) είχε σαν τίτλο της «Το Μέλλον των Απολογισμών Βιωσιμότητας» («The Future of Sustainability Reporting»). Ποιο είναι αυτό το μέλλον; Τι θα πρέπει να περιμένουμε;

Την τελευταία δεκαετία έχουμε παρατηρήσει μια συνεχή αύξηση του αριθμού των οργανισμών που δημοσιεύουν Απολογισμούς που αφορούν τις επιδόσεις τους στο πεδίο της Αειφορίας. Εκτιμούμε, μάλιστα, ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Αποστολή του GRI είναι να μεταβάλλει την έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας σε συνήθη διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να επιταχυνθεί η αύξηση του αριθμού των Απολογισμών. Αυτή τη στιγμή το GRI συνεργάζεται με ειδικούς από όλο τον κόσμο για να επικαιροποιήσει το πλαίσιο οδηγιών και δεικτών GRI-G3.1. Το G4, η επόμενη γενιά θα βοηθήσει να διασφαλιστεί πως θα υπάρχουν περισσότεροι και καλύτεροι απολογισμοί στο μέλλον.

Ποιες είναι οι βασικές εξελίξεις και οι κύριες προκλήσεις στον χώρο των Απολογισμών Βιωσιμότητας τη δεδομένη στιγμή;

Όταν εξετάζουμε το ζήτημα των Απολογισμών Βιωσιμότητας σήμερα, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι οργανισμοί παρουσιάζουν πληροφορίες για τον αντίκτυπό τους σε επίπεδο αειφορίας. Το 2010 το Bloomberg ανέφερε ότι περισσότεροί από 4.500 Απολογισμοί στηρίζονταν στα GRI Guidelines και το 2011 έρευνα της KPMG έδειξε ότι το 95% των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο δημοσιεύουν Απολογισμό και το 80% εξ αυτών χρησιμοποιούν GRI Guidelines. Η ζήτηση για πληροφορίες αναφορικά με τις επιδόσεις βιωσιμότητας αυξάνεται. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν. Υπάρχει αρκετή διαθέσιμη καθοδήγηση όσον αφορά τους Απολογισμούς. Καθοδήγηση για διάφορα θέματα και διάφορους τομείς. Οι τρόποι μέτρησης , όμως, σήμερα δεν έχουν ούτε συνοχή ούτε αρμονία. Επίσης, υπάρχει μια έλλειψη ακρίβειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά κόστη. Από τους περισσότερους Απολογισμούς λείπει η εστίαση στα σημαντικά ζητήματα (material Focus). Περιλαμβάνουν, δηλαδή, όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και δεν εστιάζουν σε αυτά που πραγματικά μετράνε για τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Επίσης, η πληροφορία συνήθως παρουσιάζεται σε pdf ή άλλες όχι και τόσο φιλικές μορφές, που μπορούν να δυσκολέψουν ανθρώπους όπως οι επενδυτές  να βρουν στους Απολογισμούς τα δεδομένα που χρειάζονται. Όπως σας ανέφερα, το GRI ασχολείται αυτή τη στιγμή με τη νέα γενιά των Guidelines προκειμένου να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις και ζητάει feedback από το κοινό για τις προτεινόμενες αλλαγές.

Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα GRI G4 Guidelines και τα οφέλη τους;

Το GRI αναπτύσσει το G4, την επόμενη γενιά των GRI Sustainability Reporting Guidelines με τους εξής στόχους:

• Να γίνουν πιο user-friendly, τόσο για αρχάριους όσο και
για έμπειρους reporters.
• Να βελτιωθεί η τεχνική ποιότητα με πιο σαφείς ορισμούς.
• Να υπάρξει ευθυγράμμιση με άλλα πλαίσια απολογισμών.
• Να προσφερθεί καθοδήγηση που θα οδηγήσει σε ουσιαστικούς Απολογισμούς («materiality»).
• Να προσφερθεί καθοδήγηση αναφορικά με τον τρόπο
σύνδεσης των Απολογισμών Βιωσιμότητας και του
Integrated Reporting – (ευθυγράμμιση με IIRC).
• Να προσφερθεί υποστήριξη για τη βελτίωση του data
searching (XBRL).

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εταιρείες αναφορικά με το Integrated Reporting;

Το Integrated Reporting σίγουρα αποτελεί νέα τάση, στην οποία πρωταγωνιστούν οι εταιρείες που καινοτομούν όσον αφορά τους απολογισμούς. Το GRI αποτελεί ιδρυτικό μέλος στο International Integrated Reporting Council (IIRC), το οποίο έχει στόχο να προσφέρει καθοδήγηση όσον αφορά την προετοιμασία τέτοιου είδους Reports. Aυτή τη στιγμή η διαμόρφωση του πλαισίου του IIRC για το Integrated Reporting είναι εν εξελίξει και αναμένεται να υπάρξει σχετική δημοσίευση το 2013.

Γιατί θα πρέπει οι εταιρείες να δημοσιεύουν Απολογισμούς Bιωσιμότητας; Πώς βοηθούν τις επιχειρήσεις οι Απολογισμοί Bιωσιμότητας;

Ένας Απολογισμός Αειφορίας επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να παρουσιάζουν πληροφορίες βιωσιμότητας με τρόπο παρόμοιο με την παρουσίαση των οικονομικών
τους στοιχείων. Η συστηματική επένδυση στους Απολογισμούς Bιωσιμότητας προσφέρει συγκρίσιμα δεδομένα με συγκεκριμένους και κοινά αποδεκτούς δείκτες μετρήσεων. Ένας Απολογισμός Βιωσιμότητας με αποτελεσματικό «κύκλο» μπορεί να βοηθήσει κάθε οργανισμό.

Αναλυτικότερα, τα εσωτερικά οφέλη για επιχειρήσεις και οργανισμούς μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Αυξημένη κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών.
• Έμφαση στη σύνδεση μεταξύ οικονομικής και μη οικονομικής απόδοσης.
• Επίδραση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική management και στα business plans.
• Βελτιστοποίηση διαδικασιών, μείωση κόστους, βελτίωση αποτελεσματικότητας.
• Σύγκριση (Benchmarking) και αξιολόγηση των επιδόσεων βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη νόμους, νόρμες, κώδικες, πρότυπα και εθελοντικές πρωτοβουλίες.
• Αποφυγή ανάμειξης σε δημοσιοποιημένες αποτυχίες αναφορικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.
• Σύγκριση εσωτερικής απόδοσης καθώς και μεταξύ οργανισμών και τομέων.

Τα εξωτερικά οφέλη μπορούν να περιλαμβάνουν:

• Περιορισμό -ή αντιστροφή- του αρνητικού αντίκτυπου σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.
• Βελτίωση φήμης και brand loyalty.
• Προσφορά στους εξωτερικούς stakeholders της δυνατότητας να καταλάβουν την πραγματική αξία της εταιρείας και τα απτά αλλά και τα άυλα κεφάλαιά της.
• Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός επηρεάζει και επηρεάζεται από τις προσδοκίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση Απολογισμών Βιωσιμότητας; Θα επηρέαζε κάτι τέτοιο το τελικό αποτέλεσμα;

Το GRI προωθεί την προσέγγιση «report or explain» αναφορικά με τους Απολογισμούς Αειφορίας. Σύμφωνα με αυτήν, οι οργανισμοί είτε παρουσιάζουν με έναν απολογισμό τις επιδόσεις τους αναφορικά με τη βιωσιμότητα είτε εξηγούν γιατί δεν προχωρούν σε απολογισμό. Η παρουσίαση Απολογισμών Αειφορίας δεν είναι απαραίτητο να είναι υποχρεωτική. Εάν οι ρυθμιστικές αρχές υιοθετούσαν μια προσέγγιση σαν αυτή που σας περιέγραψα, οι εταιρείες θα παρέμεναν ελεύθερες να επιλέξουν ποιες πληροφορίες θα δημοσιοποιήσουν. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να πείσει περισσότερες εταιρείες να προχωρήσουν σε Απολογισμούς αντί να κληθούν να εξηγήσουν γιατί δεν το κάνουν, προσφέροντας στις αγορές και την κοινωνία πληροφορίες για να κρίνουν τις επιλογές τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ