Στην πρωτοβουλία PRI Initiative του ΟΗΕ εντάσσεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία “PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)” η οποία υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την προώθηση μιας υπεύθυνης επενδυτικής πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, διεθνώς.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας  (PRI signatories), στο πλαίσιο της στρατηγικής τους εντάσσουν τη διασύνδεση των επενδυτικών τους αποφάσεων με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environment, Society, Governance), με όχημα, την εφαρμογή στην πράξη των έξι (6) αρχών για μια υπεύθυνη επενδυτική στρατηγική που ανακοινώθηκαν το 2006 στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του ΟΗΕ.

Οι έξι αρχές είναι:
1. Ενσωμάτωση των τριών πυλώνων ESG στην επενδυτική ανάλυση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
2. Ενσωμάτωση της φιλοσοφίας ESG στην πρακτική και την πολιτική της εταιρείας.
3. Αναζήτηση αντίστοιχης κατεύθυνσης και στις εταιρείες στις οποίες επενδύουν τα μέλη του PRI Signatory.
4. Προώθηση αποδοχής και υλοποίησης των αρχών στην επενδυτική κοινότητα.
5. Συνεργασία των μελών της πρωτοβουλίας για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των αρχών.
6. Το κάθε μέλος πρέπει να υποβάλει έκθεση για τις δράσεις και την πρόοδο του προς την κατεύθυνση υλοποίησης των αρχών.

Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη εταιρική προσέγγιση για μια υπεύθυνη επενδυτική πολιτική, που στόχο έχει, την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων με διατηρήσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη προτεραιότητες με ζωτική σημασία και για τις κοινωνίες στις οποίες υλοποιούνται οι εκάστοτε επενδυτικές αποφάσεις.

Ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική της με τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ υιοθέτησε τη νέα αυτή πρωτοβουλία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου Eurobank, για την υποστήριξη της αειφορίας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει υπογράψει από το 2008 το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, μια διεθνή εθελοντική πρωτοβουλία για την προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας και προωθώντας ενεργά δράσεις που συνδέονται με τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, δηλαδή ενός κοινωνικού πλαισίου βάσει του οποίου οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο, δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική και τις δραστηριότητες τους.

Στο ίδιο πλαίσιο ο όμιλος Eurobank υποστηρίζει τους στόχους του Sustainable Development Goals – SDGs, που τέθηκαν το 2015 για να υλοποιηθούν έως το 2030 (Agenda 2030) με στόχο την αντιμετωπίση της ακραίας φτώχειας, των ανισοτήτων και των αδικιών, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σήμερα το PRI Initiative αριθμεί παγκοσμίως περισσότερα από 2.200 μέλη (μεταξύ αυτών συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων και κεφαλαίων) που ελέγχουν συνολικά κεφάλαια άνω των 82 τρισ. δολαρίων, σε παγκόσμιο επίπεδο, και δραστηριοποιούνται σε πάνω από 50 χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ