Στο ΕΣΠΑ ο Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» με δικαιούχο την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 200.000 €.

Η πράξη αυτή συνδέεται με την πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στη διαμόρφωση του οποίου τα ευρωπαϊκά όργανα, οι κυβερνήσεις αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμβάλλουν με συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάσεις.

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ) που θα εμπεριέχει τις θέσεις και την οπτική των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στο κράτος πρόνοιας που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία και των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ο μηχανισμός αυτός θα οδηγεί στη αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών από τους κοινωνικούς εταίρους και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και στη διατύπωση προτάσεων κοινής αποδοχής που θα διασφαλίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πιστή εφαρμογή των παραμέτρων και στόχων του ΕΚΧ. Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διαμόρφωση Γνωμοδοτήσεων και Προτάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα αποτυπώνονται οι κοινές θέσεις των κοινωνικών εταίρων στα σχετικά ζητήματα.

Αποτέλεσμα των δράσεων που θα υλοποιηθούν είναι η διαμόρφωση ενός on – going συστήματος προτάσεων πολιτικών, μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση των θεματικών τομέων του ΕΚΧ, του εργασιακού περιβάλλοντος, του κοινωνικού κράτους, της προστασίας των παιδιών, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ