Εκδήλωση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τις Αποτελεσματικές Πρακτικές Διοίκησης από το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

BHCC

H Εταιρική Διακυβέρνηση και οι Αποτελεσματικές Πρακτικές Διοίκησης ως παράγοντες προστιθέμενης αξίας για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, ήταν το θέμα της επιτυχημένης εκδήλωσης που πραγματοποίησε το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία, με τη συμμετοχή εκατό περίπου ατόμων, Μελών του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, υψηλόβαθμων στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θεσμικών φορέων. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Deputy Head of Mission της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, κύριος James Bryce και η Ελληνίδα Προέδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου κυρία Άννα Καλλιάνη

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Deputy Head of Mission της Βρετανικής Πρεσβείας κύριος James Bryce, αναφέροντας ότι, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει θεσπίσει το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τεθεί υψηλού επιπέδου προδιαγραφές αξιοποιώντας καλές πρακτικές από τον δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα, γεγονός που καθιστά τη Βρετανική αγορά ιδιαιτέρως ελκυστική για νέες επενδύσεις. Και συνέχισε λέγοντας ότι «Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ηγέτιδα δύναμη στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες κι ένας από τους βασικότερους προορισμούς για την επιχειρηματικότητα παγκοσμίως».

Στο δικό της χαιρετισμό, η Ελληνίδα Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κυρία Άννα Καλλιάνη, επιβεβαίωσε τον σημαντικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στη διαμόρφωση των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και επεσήμανε ότι ιδιαίτερα στο σημερινό δυναμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως, η καλή Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μακροπρόθεσμης κερδοφορίας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ενώ αποτελεί μία από τις κύριες παραμέτρους που εξετάζουν οι επενδυτές στην αξιολόγηση των πιθανών επενδυτικών επιλογών τους.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι, στόχος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου είναι να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, προϋπόθεση αποτελεί η καλή διακυβέρνηση των εταιριών – είτε είναι εισηγμένες είτε μη-εισηγμένες – και η λειτουργία τους με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ευθύνης και της αξιοπιστίας. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μία κουλτούρα προς αυτήν την κατεύθυνση και το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο σκοπεύει να συνεισφέρει σε αυτό.

Τις σημαντικές εξελίξεις στον Κώδικα Ελέγχου και την Εταιρική Διακυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετέφερε ο επίτιμος προσκεκλημένος ομιλητής κύριος Michael Izza, Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW), ο οποίος, μεταξύ άλλων, επικεντρώθηκε στις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders). Τόνισε ότι, οι εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνουν σημαντικές αναθεωρήσεις στους Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διοίκησης, τις Αρχές Wates για Μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και νέες απαιτήσεις εταιρικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών αμοιβής των CEO.

Με βασικό μέλημα τη σφαιρική και ουσιαστική παρουσίαση των θεμάτων, εξελίξεων και προβληματισμών που αφορούν στον τομέα της αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης ώστε αυτή να αποφέρει οφέλη στην εταιρία, στους μετόχους, στους εργαζόμενους, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και στην κοινωνία, πραγματοποιήθηκαν τρία ενδιαφέροντα πάνελ συζήτησης.

Στο πρώτο πάνελ με ομιλητή και συντονιστή τον κύριο Κώστα Μητρόπουλο, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της PwC Ελλάδος, προσεγγίστηκε το θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας που ενισχύει σημαντικά την αξία της εταιρίας και καθορίζει μια δυναμική και στοχευμένη φιλοσοφία διοίκησης, την επιχειρηματική ηθική και την οργανωτική κουλτούρα.

Τις εξελίξεις στην Εταιρική Διακυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του νέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου του 2018, τις σχέσεις με ενώσεις μετόχων όπως η ISS, καθώς και παραδείγματα αναφορικά με τον ρόλο και τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της CocaCola HBCAG ως προς την χάραξη και εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες ο κύριος Σπύρος Ζαμπέλης, Senior Corporate & International Counsel της εταιρίας.

Τη σημασία της διαρκούς διαβούλευσης και της τακτικής επικοινωνίας με τους επενδυτές, ώστε να έχουν την ευκαιρία οι εταιρίες να αναλύσουν πώς η στρατηγική τους δημιουργεί αξία, μακροπρόθεσμα, τόσο για τις ίδιες όσο και για τους μετόχους της, ανέφερε η Δρ. Λήδα Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας της Μυτιληναίος. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, οι επενδυτές αποκτούν σαφή πληροφόρηση ώστε να κατανοήσουν πώς τα στελέχη εφαρμόζουν τη στρατηγική της εταιρίας και πώς το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει και διασφαλίζει ότι αυτό επιτυγχάνεται.

Η κυρία Μαρία Θεοδουλίδου, Group Finance Director (Controlling & Planning) της Fourlis Holdings, τόνισε ότι, όταν η ποιότητα της χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης είναι υψηλή, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω ενός καλού συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας εταιρίας ωφελούνται στις αποφάσεις που λαμβάνουν. Η ποιότητα ενός συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη χρηματοοικονομική και μη πληροφόρηση μπορεί να μετρηθεί με δείκτες (KPIs) που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου και τον εξωτερικό έλεγχο.

To 2o πάνελ παρουσίασε το νομοθετικό πλαίσιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο και σε αυτό συμμετείχαν η κυρία Αναστασία Στάμου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης – Chief Compliance Officer DPO του Ομίλου ΕΧΑΕ, ο κύριος Στάθης Ποταμίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PotamitisVekris και ο κύριος Σπύρος Μέλλο, Deputy General Counsel της CocaCola HBCΣτη συζήτηση συμμετείχε συντονίζοντας, επίσης, το πάνελ ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας, Chairman – Audit & Accounting Committee & Deputy Managing Director – Advisory Services της ΣΟΛ Crowe.

Δρ. Σταμάτης Δρίτσας αναφέρθηκε στους νόμους που διέπουν την ορθή εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, καθώς και στη σχετική νομοθεσία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες του κλάδου ασφάλισης και αντασφάλισης. Από την πλευρά της, η κυρία Αναστασία Στάμου υπογράμμισε ότι η αυτορρύθμιση και η εκπαίδευση αποτελούν εργαλεία για τη διαμόρφωση κουλτούρας, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις και την εμπέδωση ειδικότερων

ζητημάτων εφαρμογής, όπως είναι η ανεξαρτησία και ποικιλομορφία του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαμόρφωση πολιτικής αμοιβών επί μακροπρόθεσμων στόχων, η ενεργός συμμετοχή των μετόχων, η δέσμευση της εταιρίας έναντι της κοινωνίας και η επιδίωξη βιωσιμότητας. Στον έντονο προβληματισμό γύρω από την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα με πιο συνηθισμένη αντίδραση την παραγωγή νέας νομοθεσίας και νέων κανόνων, εστίασε ο κύριος Στάθης Ποταμίτης και τόνισε πως αυτό που απουσιάζει είναι η κατανόηση της λειτουργίας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, των βέλτιστων πρακτικών και της ουσιαστικής καθοδήγησης, δηλαδή η εμβάθυνση στην αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων. Ο κύριος Σπύρος Μέλλο παρουσίασε τη σχέση ανάμεσα στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και στους κυρίους μετόχους τους, εστιάζοντας στις υποχρεώσεις αυτών των μετόχων προς τις εισηγμένες και στους εφαρμοστέους κανόνες για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Στο 3ο πάνελ συζήτησης συμμετείχε και συντόνισε ο κύριος Γιώργος Ραουνάς, PartnerHead of Risk Consulting της KPMG Advisors με τη συμμετοχή των  κ.κ. Γεωργίας Μουρλά, Διευθύντριας Εισηγμένων Τίτλων του Ομίλου ΕΧΑΕΓιώργου Βλάχου, International Group Director forBoard Advisory Services της Stanton Chase και Νίκου Κούλη, CΕΟ & Partner της DECA INVESTMENTS AIFM.

Οι ομιλητές μοιράστηκαν χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα αναφορικά με τις μεθόδους μεγιστοποίησης της μακροπρόθεσμης βιώσιμης απόδοσης του Δ.Σ. και του Executive Management σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Γιώργος Ραουνάς τόνισε ότι η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση έχει αποδειχθεί -και για την Ελλάδα- ότι δεν μπορεί να επιβληθεί κανονιστικά, αλλά μόνο μέσω πίεσης από την αγορά για ενσωμάτωση αρχών. Και συνέχισε λέγοντας: «Το θέμα αφορά όλους μας και δεν μπορεί να λειτουργούμε ως τιμητές καταστάσεων. Η ανάδειξη προβληματικών περιπτώσεων αποτελεί υποχρέωσή μας». Η κυρία Γεωργία Μουρλά αναφέρθηκε στη σημασία που το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδίδει στην Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή στις αγορές του.  Σημείωσε δε, ότι στο πρόγραμμα Roots, που υλοποιεί το Χρηματιστήριο για την προετοιμασία ΜμΕ με στόχο την άντληση κεφαλαίων από την Ελληνική κεφαλαιαγορά, η υποστήριξη σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί επίσης προτεραιότητα.  Με τη σειρά του, ο κύριος Γιώργος Βλάχος επεσήμανε ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, διαφάνειας και ανάληψης ευθυνών, απαραίτητο για την προώθηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της επιχειρηματικής ακεραιότητας. Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης του G20/OΟΣΑ και ο τοπικός Κώδικας προσδιορίζουν με σαφήνεια τα δομικά στοιχεία για ένα στέρεο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και παρέχουν καθοδήγηση στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών. Τον σημαντικότατο ρόλο που κατέχει το Δ.Σ. στη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, παρουσίασε ο κύριος Νίκος Κούλης, ρόλος που ενώ είναι αντιληπτός από μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, συχνά υποβαθμίζεται σε Ελληνικές Μ.Μ.Ε. Ένα Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να στελεχώνεται επαρκώς, να συνεδριάζει συχνά και να τηρεί μια ισορροπία μεταξύ του ελέγχου και της υποστήριξης της εκτελεστικής διοίκησης.

Στους ομιλητές και συμμετέχοντες στα πάνελ συζήτησης δόθηκε, τιμής ένεκεν, ο Οδηγός Greek Law Digest σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here