European Profiles- PCM: Πρόσκληση για την επιλογή coaches

H Ένωση Εταιρειών «European Profiles AE – PCM ΕΠΕ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή καθοδηγητών (coaches) με στόχο την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών».

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα, Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση & από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Για την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελουμένων θα εφαρμοσθεί η μεθοδολογία του Επιχειρηματικού Καμβά ή Καμβά Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Model Canvas), που υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την καθοδήγηση (coaching) των ωφελουμένων.

Κάθε ωφελούμενος θα πραγματοποιήσει έξι (6) συνεδρίες coaching σε συνεργασία με έναν καθοδηγητή, από τις οποίες η πρώτη συνεδρία (1) θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης για την πρώτη γνωριμία του ανέργου με τον coach και για επεξήγηση της διαδικασίας και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί και οι επόμενες πέντε (5) εξ’ αποστάσεως. Κάθε συνεδρία θα έχει διάρκεια 1,5-2 ωρών και πραγματεύεται ξεχωριστή ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και μοντέλου. Οι δια ζώσης συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει ο ωφελούμενος ή σε άλλες δομές του ΟΑΕΔ, ενώ για τις εξ’ αποστάσεως συνεδρίες θα αξιοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε ωφελούμενος/η στο πλαίσιο συμπλήρωσης των πεδίων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την υποστήριξη του καθοδηγητή επεξεργάζεται επιμέρους ενότητες του επιχειρηματικού του/της σχεδίου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενα της κάθε συνεδρίας και συμβάλλουν στην τελική σύνθεση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Μετά την επιλογή των καθοδηγητών (coaches) προβλέπεται η κατάρτισή τους στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εκπαίδευση των καθοδηγητών θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΟΑΕΔ.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι: «Πρόγραμμα επιμόρφωσης των καθοδηγητών στην επιχειρησιακή μοντελοποίηση, στον έλεγχο εγκυρότητας επιχειρηματικών ευκαιριών και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Νέων Ανέργων Ηλικίας 18-29 ετών». Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 7 ώρες ανά καθοδηγητή και θα πραγματοποιηθεί σε ομαδικό επίπεδο για το σύνολο των επιλεγέντων καθοδηγητών.

Μετά από κάθε συνεδρία, είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά, ο καθοδηγητής θα συμπληρώνει αναφορά συνεδρίας μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα αναπτυχθεί το πλαίσιο του έργου. Η αναφορά συνεδρίας (coaching report) θα περιλαμβάνει τον απολογισμό και το ποσοστό επίτευξης των υλοποιηθέντων ενεργειών καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών. Για κάθε άνεργο, θα υπάρχουν 6 αναφορές, ισάριθμες με τον αριθμό των συνεδριών. Οι αναφορές αυτές αποτελούν και βασικό παραδοτέο του έργου. Με την ολοκλήρωση των συνεδριών ο καθοδηγητής θα συντάσσει την τελική αναφορά προόδου του ωφελουμένου.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, ο Καθοδηγητής (coach) κρίνεται σημαντικό να διαθέτει τις εξής δεξιότητες/ιδιότητες/ικανότητες:

Γνώσεις & Εμπειρία

• Να κατανοούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες,
• Να διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ή συμβουλευτική καθοδήγηση (coaching) επιχειρηματικότητας
• Να διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων
• Να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία στον επιχειρηματικό χώρο αναφοράς (προαιρετικό),
• Να κατανοούν και να τεκμηριώνουν θέματα που προκύπτουν σχετικά με τις ΠΜΕ & ΜΜΕ,
• Να έχουν θετικές σχέσεις και ενεργές επαφές/δίκτυα συνεργασιών με επιχειρήσεις/ υπηρεσίες & δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά 

• Να διαθέτουν, αλλά και να επιθυμούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικής καθοδήγησης,
• Να δείχνουν σεβασμό στα όρια των συμμετεχόντων,
• Να διαθέτουν δεξιότητες παρατήρησης και ενεργής ακρόασης,
• Να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα,
• Να μην έχουν επικριτική στάση και είναι σε θέση να προσφέρουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση,
• Να έχουν υπεύθυνη και  διακριτική συμπεριφορά,
• Να κατανοούν και αποδέχονται τη διαφορετικότητα των ωφελουμένων
• Να τηρούν το απόρρητο
• Να είναι οργανωτικοί και ικανοί για το χειρισμό των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω (απαιτούμενα) προσόντα:

• Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.
• Να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις ΤΠΕ (κυρίως excel και word, power point).
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ή συμβουλευτική καθοδήγηση (coaching) επιχειρηματικότητας τουλάχιστον 10 επιχειρηματικών σχημάτων / ομάδων ή 30 συνεδριών συμβουλευτικής ή συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching) (διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας εκάστη) που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον δύο από τους τρεις  ακόλουθους τομείς:
• Συμβουλευτική (coaching – mentoring) σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups)
• Συγγραφή επιχειρηματικού πλάνου
• Διαχείριση προγραμμάτων καινοτομίας ή/ και ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ