Χημική Βιομηχανία: Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά και το κλίμα

Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για τα χημικά και το κλίμα καθώς και οι προκλήσεις της χημικής βιομηχανίας, ήταν το θέμα της ανοιχτής διαδικτυακής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΧΒ.

Στην συζήτηση συμμετείχαν: ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βασίλης Γούναρης, ο οποίος έθεσε κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του κλάδου, σε σχέση με το στόχο της Ε.Ε. για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και το ρόλο των χημικών στα πλαίσια του green deal, ο Δρ. Γιώργος Καπανταϊδάκης, Public Affairs Manager Cefic που αναφέρθηκε στην θέση της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας για την Κλιματική Ουδετερότητα και η ευρωβουλευτής κυρία Μαρία Σπυράκη η οποία τοποθετήθηκε για τη στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιωσιμότητα των χημικών. Το συντονισμό της συζήτησης, είχε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΧΒ κ. Πάνος Σκαρλάτος.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΧΒ, κατά την ομιλία του μεταξύ άλλων, τόνισε ότι στη χώρα μας με το μεσοπρόθεσμο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030 (γνωστό ως ΕΣΕΚ) η ελληνική κυβέρνηση έδωσε δείγμα γραφής για ταχύτερη μετάβαση στη πράσινη οικονομία. «Η ελληνική βιομηχανία υποστηρίζει τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, την εξειδικευμένη γνώση και πληροφορία για τις χημικές ουσίες με οδηγό την ανάλυση του κινδύνου (risk assessment). Η θεσμοθέτηση της νομοθεσίας για το κλίμα είναι ίσως το πρώτο μήνυμα σε όσους θα ήθελαν να παραμείνουν και να επενδύσουν στην Ευρώπη. Διαδικασία που απαιτεί το βαθύ μετασχηματισμό του κλάδου σε σύντομο χρονικό διάστημα» επισήμανε ο κ. Βασίλης Γούναρης. Επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΧΒ, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας στρατηγικής που θα τα αναδείξει σε σημαντική παράμετρο της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά τρόπο που θα επιτρέψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές.

«Η πρόταση της Επιτροπής για το κλίμα έχει σκοπό να κατοχυρώσει νομοθετικά για πρώτη φορά το στόχο που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ανέφερε ο Δρ. Γιώργος Καπανταϊδάκης Public Affairs Manager, Cefic. «Για την επίτευξη της απαιτείται ολικός επανασχεδιασμός και ριζικές αλλαγές στις πολιτικές με έμφαση στο σχεδιασμό στρατηγικών αλυσίδων αξίας, την κυκλική οικονομία και σε επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, για να παραμείνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές».

Η ευρωβουλευτής κυρία Μαρία Σπυράκη από την πλευρά της τόνισε ότι «η βιώσιμη στρατηγική για τα χημικά είναι κομβική για την επίτευξη της πράσινης συμφωνίας, καθώς το 95% των προϊόντων έχει άμεση σχέση με τη χημική βιομηχανία». Με την ιδιότητα της εισηγήτριας της Έκθεσης για τα Βιώσιμα Χημικά η κ. Σπυράκη υπογράμμισε ότι «η στρατηγική για τα βιώσιμα χημικά στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου προστασίας τόσο των καταναλωτών όσο και του περιβάλλοντος. Μια στρατηγική για τα χημικά μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον αποτελεί τη βάση για να τεθούν τα ίδια κριτήρια για τα χημικά που παράγονται και χρησιμοποιούνται εντός και εκτός της ευρωζώνης. Η στρατηγική για τα χημικά πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή σε όλα τα Κράτη Μέλη και οι αλλαγές να είναι βιώσιμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Στη συζήτηση με τους εκπροσώπους του ΣΕΧΒ, η κυρία Σπυράκη πρόσθεσε πως «είναι προϋπόθεση η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για όλα τα χημικά ενώ αποτελεί ανάγκη μία νέα προσέγγιση που θα αντιμετωπίζει τα χημικά κατά κατηγορία χρήσης. Η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών απαιτεί επενδύσεις σε R&D και παροχή κινήτρων. Η νέα στρατηγική αναμένεται να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό».