Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες και το έργο LIFE ARCPROM

Λόγω των μέτρων που αποφάσισε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εξ’ αιτίας της πανδημίας η Εικαστική Πορεία 2020 δεν θα διεξαχθεί.

Θα υπάρξουν ωστόσο προπαρασκευαστικές διαδικασίες στην περιοχή για την Εικαστική Πορεία 2021. Οι προπαρασκευαστικές αυτές διαδικασίες αφορούν την συντήρηση του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού που υπάρχει στο Δημοτικό Σχολείο Ψαράδων και την εκταφή και συντήρηση των οστών αρκούδας στην περιοχή απέναντι από τους Ψαράδες. Οι δύο αυτές διαδικασίες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον Δήμο Πρεσπών, τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ.

Η πρώτη διαδικασία αναφέρεται στον καθαρισμό, τακτοποίηση και αρχική συντήρηση των σχολικών βιβλίων, του αρχείου και του εξοπλισμού (θρανία, χάρτες, εποπτικά όργανα) στο Δημοτικό Σχολείο Ψαράδων. Θα πρόκειται για μια διαδικασία σύγχρονης αρχαιολογίας και ανασύστασης μιας σχολικής αίθουσας της δεκαετίας του ‘60- ΄70 σε μια από τις αίθουσες του σχολείου. Ταυτόχρονα θα καθαριστούν όλοι οι υπόλοιποι χώροι του κτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο δυνητικά θα δημιουργηθεί η υποδομή για τη λειτουργία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας με τη ύπαρξη χώρων εργαστηρίων στην Πρέσπα

Τον Μάιο 2012 μια αρσενική αρκούδα πέθανε έξω από τους Ψαράδες. Είχε δηλητηριαστεί από φόλα. Δεν ήταν δυνατόν να μεταφερθεί το πτώμα του νεκρού αρκούδου, διότι ζύγιζε σχεδόν 300 κιλά. Ούτε ήταν δυνατόν να σκαφτεί λάκκος και να καταχωθεί το πτώμα, διότι το έδαφος είναι βραχώδες. Οι φύλακες τον σκέπασαν με πέτρες. Οκτώ χρόνια αργότερα, το Γενάρη του 2020 οι φοιτητές και φοιτήτριες του 1ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής/Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες διερεύνησαν τη θέση. Κάποιοι βράχοι είχαν υποχωρήσει και τα κόκαλα είχαν αρχίσει να φαίνονται. Η δεύτερη διαδικασία της Εικαστική Πορείας για τον Ιούλιο 2020 πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ και έχει ως σκοπό την εκταφή και ανασύσταση του σκελετού της αρκούδας. Με αυτόν τον τρόπο θα ανασυσταθεί η μνήμη μιας ιστορίας με τραγική κατάληξη την απώλεια της ζωής ενός θηλαστικού με τον πλέον ειδεχθή τρόπο, τη θανάτωσή του με φόλα. Η διαδικασία υλοποιείται ως δράση εξωστρέφειας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Βελτιώνοντας τη συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας σε τέσσερα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης- Arc PROM..