Η PwC δεσμεύεται παγκοσμίως για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030

Η PwC δεσμεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εως το 2030 και σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας.
Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών για τη μείωση των δικών τους εκπομπών, καθώς και τη μείωση εκείνων που απορρέουν από τις λειτουργίες και τους προμηθευτές του παγκόσμιου δικτύου της PwC.

Παράλληλα, δεσμεύεται για την απαλλαγή των λειτουργιών της από εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού αποτυπώματος, και την κλιματική ουδετερότητα στους υπόλοιπους τομείς όπου έχει επίδραση, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε έργα απορρόφησης των εκπομπών άνθρακα.

Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC θα συνεργαστεί με τους πελάτες στηρίζοντας τις προσπάθειές τους ώστε να κάνουν πραγματικότητα ένα μέλλον με κλιματική ουδετερότητα. Κατά την οικονομική χρήση 2020 (Ιούλιος 2019-Ιούνιος 2020), οι εταιρείες της PwC παρείχαν υπηρεσίες στο 84% των εταιρειών της λίστας Global Fortune 500 και σε περισσότερους από 100,000 επιχειρηματίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή η τοποθέτησή της στην αγορά, της προσφέρει τη δυνατότητα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως. Για τη στήριξη των προσπαθειών αυτών, το δίκτυο θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών για ουδέτερες εκπομπές σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Bob Moritz, πρόεδρος του παγκόσμιου δικτύου της PwC, αναφέρει σχετικά:
«Οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες πρέπει να εξελίσσονται γρήγορα για να αντιμετωπίζουν τις σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι κοινωνίες και ο πλανήτης μας. Από ανθρωπιστική αλλά και οικονομική σκοπιά, είναι προς όφελος όλων μας να επιδιώξουμε συστημικές αλλαγές που θα αποτρέψουν την κλιματική καταστροφή και θα ξεκλειδώσουν τη δυνατότητα της πράσινης ανάπτυξης».

«Ένας κόσμος ουδέτερων εκπομπών είναι εφικτός. Η επιχειρηματική κοινότητα έχει ευθύνη και είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε δράση, όχι μόνο για τις δικές μας λειτουργίες και εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου μελλοντικού κόσμου ».

Ο στόχος για ουδέτερες εκπομπές του δικτύου της PwC περιλαμβάνει έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο που ευθυγραμμίζεται με μια τροχιά 1,5 °C. Η PwC δεσμεύεται να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 50% σε απόλυτους αριθμούς έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει την μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για όλα τα μέλη του παγκόσμιου δικτύου της PwC, καθώς και βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των γραφείων μας και την μείωση στο μισό των εκπομπών που σχετίζονται με επιχειρηματικά ταξίδια και διαμονές εντός μιας δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή, μόνο οι εκπομπές που σχετίζονται με πτήσεις αποτελούν περίπου το 85% του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του δικτύου μας. Η πανδημία του COVID-19 έχει επιταχύνει τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία και έχει αποδείξει την εφαρμοσιμότητα νέων μοντέλων εξυπηρέτησης πελατών, ως μέρος ενός πιο μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού των υπηρεσιών της PwC.

Η PwC θα επενδύσει επίσης σε έργα απορρόφησης άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων λύσεων φυσικού κλίματος. Για κάθε υπολειπόμενο τόνο (ισοδύναμο CO2) που εκπέμπει, η PwC θα αφαιρεί έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα για να επιτύχει ουδέτερο κλιματικό ισοζύγιο έως το 2030. Τα έργα θα επιλεγούν με βάση ποιοτικά κριτήρια και την επαλήθευση των επιδράσεων της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, και θα έχουν επίσης υποστηρικτικό ρόλο στην ευρύτερη ανάπτυξη συμπληρωματικών ωφελειών σε τοπικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με παγκόσμια παρουσία σε 157 χώρες, κλαδική κάλυψη και 284,000 ανθρώπους που υποστηρίζουν τους πελάτες σε κάθε στάδιο – από τον στρατηγικό μετασχηματισμό, έως συμφωνίες, ελέγχους και φορολογία – το δίκτυο της PwC έχει μια μεγάλη περιβαλλοντική ευκαιρία να επιταχύνει τη μετάβαση προς ένα μέλλον ουδέτερων εκπομπών σε συνεργασία με τους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, το δίκτυο υποστηρίζει τις επιχειρήσεις καθώς αναπτύσσουν και υλοποιούν συγκεκριμένα σχέδια για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον επαναπροσδιορισμό της εταιρικής στρατηγικής, το ανθρώπινο δυναμικό, την εταιρική διακυβέρνηση, το λειτουργικό μοντέλο, την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη (R&D), τη φορολογική στρατηγική, το μετασχηματισμό της επιχείρησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας κοκ.Ενισχύοντας το υπάρχον έργο των πελατών για τη βιωσιμότητα και το μετασχηματισμό προς ουδέτερες εκπομπές, η PwC θα εντάξει την επιστημονικά τεκμηριωμένη κλιματική ανάλυσή της στις διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχει.

Καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες της αγοράς και των ενδιαφερομένων μερών, οι επιχειρήσεις θα χρειάζεται ολοένα και περισσότερο να παρέχουν πληροφόρηση για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπό τους και να αποδεικνύουν την πρόοδό τους. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αξιόπιστα, ακριβή και συγκρίσιμα πρότυπα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) ώστε οι επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αποκτούν μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις παράγουν μακροπρόθεσμη αξία με επίδραση στην κοινωνία. Η PwC στηρίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάπτυξη ισχυρών πλαισίων αναφοράς και προτύπων που συνδέονται με τις παραμέτρους ESG και τα οποία προάγουν τη διαφάνεια όπως είναι μεταξύ άλλων το World Economic Forum International Business Council, το Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), το International Integrated Reporting Council (IIRC), το Global Reporting Initiative (GRI), και το Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Σύντομα, η PwC θα δημοσιεύσει έναν πρακτικό οδηγό με τίτλο «Δομικά Στοιχεία για την επίτευξη του Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού προς Μηδενικές Εκπομπές» που απευθύνεται σε στελέχη από εταιρείες όλων των μεγεθών και από όλους τους κλάδους βοηθώντας τις να μεταβούν από τις δεσμεύσεις ουδέτερων εκπομπών σε έναν ολοκληρωτικό επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Ο Bob Moritz προσθέτει:

«Ένα σημαντικό μάθημα που πήραμε από τον COVID-19 είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να βρουν τρόπους να πετύχουν το ακατόρθωτο όταν χρειαστεί, και αυτό είναι το πνεύμα που διακατέχει τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια κλιματική κρίση. Οι αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε δεν θα είναι εύκολες, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την ζημιά που θα προκαλέσει στην κοινωνία η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με πελάτες, εταίρους και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να επιτύχουμε τους στόχους μας μαζί και να αναλάβουμε το ρόλο μας στο πλαίσιο των παγκοσμίων προσπαθειών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής για έναν βιώσιμο και πιο δίκαιο κόσμο».