Οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται στη διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα έρχεται σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης.

Έχοντας ως στόχο να αναδείξουν τη σημασία της εταιρικής υπευθυνότητας και να εκπαιδεύσουν τα στελέχη της αγοράς στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών γύρω από τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη της τελευταίας στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, το CSR HELLAS, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το CSR School, με την υποστήριξη του Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και του τμήματος Executive Development του Alba.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα έρχεται σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης, η οποία και είχε λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Φέτος, πιστό στο πνεύμα της υπευθυνότητας και όπως ενδείκνυται λόγω της, πανδημίας του κορωνοϊού, το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί online, από 5 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου, σε 12 webinars διάρκειας 4 ωρών το καθένα.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού πανεπιστημίου και επιχειρηματικού φορέα στη χώρα μας, απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, καθώς και σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες στο CSR School θα λάβουν ολιστική και σε βάθος γνώση σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσω 12 θεματικών ενοτήτων οι οποίες συνδυάζουν θεωρητική διδασκαλία από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς που προέρχονται από διεθνή πανεπιστήμια και φορείς, όπως το Wharton, University of Pennsylvania και ο ΟΟΣΑ, πρακτικά παραδείγματα από επαγγελματίες-στελέχη των μελών του CSR Hellas καθώς και αλληλεπίδραση ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους διδάσκοντες.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής

 1. Το σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλονκαι η ανάγκη για βιωσιμότητα
 2. Ενσωματώνοντας την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα στηνηγεσία οργανισμών
 3. Δημιουργία βιώσιμης διαμοιραζόμενης αξίας
 4. Ενσωματώνοντας την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα στη διακυβέρνηση οργανισμών
 5. Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες
 6. Υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση
 7. Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας
 8. Υπεύθυνη και βιώσιμη διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 9. Αξιολόγηση επενδύσεων υπό το πρίσμα της υπευθυνότητας και βιωσιμότητας
 10. Δημοσιοποίηση μη χρηματο-οικονομικών αποτελεσμάτων
 11. Αποτίμηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών από τις κεφαλαιαγορές
 12. Συμπράξεις για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αναφορικά με την εισήγησή του στο CSR School, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece και διδάσκων στο πρόγραμμα, Δρ. Παύλος Βλάχος, σχολίασε: «O συμμετοχικός καπιταλισμός απαιτεί και συμμετοχική διακυβέρνηση, ένα δύσκολο πρόβλημα και ίσως ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα για μάνατζερ και διανοητές του 21ου αιώνα (Amis et al., 2020; Academy of Management Review). Ωστόσο, ένα πρόβλημα δεν είναι διαχειρίσιμο αν δεν μπορεί μετρηθεί. Σε αυτήν την εισήγηση, θα εξετάσουμε τα κύρια εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες ώστε να μετρήσουν τη μετάβασή τους στον καπιταλισμό συμμετόχων (π.χ., επιδόσεις σε θέματα ESG) καθώς και τους περιορισμούς ενώ προσπαθούν να κάνουν γνωστή και να αποδώσουν αναφορά για την επίδοσή τους».

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Δρ. Παναγιώτης Αβραμίδης, δήλωσε σχετικά: «Εταιρική κοινωνική ευθύνη και επενδυτές κεφαλαίου. Τι έχω να κερδίσω; Μία αυξανόμενη μερίδα επενδυτών διαβλέπει αξία στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μίας εταιρείας. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα “ειδύλλιο” που εξελίσσεται με βραδείς ρυθμούς παρά για “έρωτα” με την πρώτη ματιά».

Από την πλευρά του, ο Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος (PhD), Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επικεφαλής Εργαστηρίου Χημικών Μηχανικών & Μηχανικής Βιωσιμότητας, Δρ. Αντώνης Ζορπάς, υπογράμμισε: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σάς δείχνει τον δρόμο, η επιλογή είναι δική σας. Επομένως το σύνθημα είναι “αλλαγή ή θάνατος στο πλαίσιο των αναγκών τού αύριο”».

Τέλος, ο Επισκέπτης Καθηγητής στο Mary University, Επίτιμος Ερευνητικός Εταίρος στο Birkbeck University και Ιδρυτής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, Δρ. Δημήτριος Ν. Κουφόπουλος, τόνισε: «Ο κύριος σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης (ΕΔ) είναι να προσφέρει ένα πλαίσιο για θέματα όπως εμπιστοσύνη, διαφάνεια, ευθύνη, συστατικά απαραίτητα για βιώσιμα οικονομικά και μη οικονομικά αποτελέσματα. Ο ρόλος και οι ευθύνες των Συμβουλίων, η σύνθεσή τους, θέματα ως προς την πολυμορφία, καθώς και ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα συμβούλια λειτουργούν και εμπλέκονται με τη λήψη αποφάσεων είναι κορυφαίας σημασίας για την επίτευξη βιώσιμων οργανωτικών στόχων».