Σημαντική η εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις

Πολλά τα οφέλη για τις μη εισηγμένες εταιρείες και μάλιστα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από την εφαρμογή των διατάξεων της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι εισηγητές στην εκδήλωση του Συνδέσμου.

Με συντονιστή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Σίμο Αναστασόπουλο, η κα Ιωάννα Αναστασοπούλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία της υιοθέτησης κανόνων και καλών πρακτικών για τη λήψη αποφάσεων στο ΔΣ, ο Πρόεδρος του ΧΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά του Συνδέσμου, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης,  τόνισε τη σημασία που δίνεται διεθνώς στο θεσμό, και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου, παρουσίασε συνοπτικά τον νέο νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση που εφαρμόζεται στις εισηγμένες.

Στη συνέχεια ο κ. Στάθης Ποταμίτης, Managing Partner της Ποταμίτης Βεκρής, παρουσίασε και ανέλυσε τις Ειδικές Πρακτικές Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις μη εισηγμένες,  η κα Ξένια Καζόλη, Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των οικογενειακών επιχειρήσεων τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα και αναφέρθηκε εκτενώς σε εκείνες τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ενδείκνυται να υιοθετήσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία προκλήσεις όπως τη διαδοχή.

Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού και αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τη σημασία για τις τράπεζες της πραγματικής εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση έκλεισε ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου ΑΕ&ΕΠΕ, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε την προσφορά του Συνδέσμου στα μέλη του με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες.