Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO… με αγάπη για την ελληνική γη

Με περισσότερα από 90 χρόνια αγάπης για την ελληνική γη και εμπιστοσύνης στην αγροτική καλλιέργεια της χώρας μας, το 2017 η MISKO δημιούργησε το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO.

Μία δράση, που ενισχύει την παραγωγική βάση της εταιρείας, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες που παράγουν το σκληρό σιτάρι,∙την πρώτη ύλη για τη σύνθεση των υψηλής ποιότητας ζυμαρικών που έχουν γίνει συνώνυμα του brand.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO, έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος των παραγωγών, του κλάδου των ζυμαρικών και των καταναλωτών. Από το 2017 μέχρι και σήμερα, σε σταθερή συνεργασία με 4 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, έχει χρηματοδοτήσει συνολικά 3 Ερευνητικά Προγράμματα, 7 Προπτυχιακές Διατριβές και 5 Μεταπτυχιακές με στόχο την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών και πρακτικών καλλιέργειας.

Η συνεργασία αυτή με την πανεπιστημιακή κοινότητα δεν μένει όμως σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά γίνεται πράξη.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO μεταφέρει και πρακτικά την γνώση του μέσα από συνεχείς ενημερώσεις σε πάνω από 250 γεωτεχνικούς και αγρότες σε όλη την Περιφέρεια. Εκτός από τις κατά τόπους ενημερώσεις, δημιουργεί κάθε χρόνο 1 επιδεικτικό αγρό αειφορικής καλλιέργειας περίπου 80 στρεμμάτων όπου εφαρμόζει 4 διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές ώστε να μελετηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών έναντι της συμβατικής μεθόδου καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα των νέων καλλιεργητικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν, είναι εντυπωσιακά:

  • Μείωση του κόστους παραγωγής κατά 25 – 30%
  • Βελτίωση της ποιότητας σίτου (αύξηση της πρωτεϊνης ως 20%)
  • Αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού ως και 30%

Η MISKO όμως δεν σταματά εδώ. Ένας ακόμη στόχος του Προγράμματος, είναι η συμβολή του στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό τον λόγο, οι καλλιεργητικές πρακτικές, που εφαρμόστηκαν, συνεισέφεραν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 12%, ένα ποσοστό που φέρνει την MISKO ακόμα πιο κοντά στο «πρασίνισμα» της παραγωγής ζυμαρικών στην Ελλάδα.

Συνοδοιπόρος των νέων καλλιεργητικών μεθόδων του Προγράμματος Σκληρού Σίτου MISKO, είναι το granoduro.net®, η εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία και παρέχει στους παραγωγούς πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες και για τη γη λαμβάνοντας ενημέρωση από 28 μετεωρολογικούς σταθμούς, ώστε να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τις καλλιέργειες. Αυτή την στιγμή το granoduro.net® εφαρμόζεται σε πάνω από 600 αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε σύνολο 30.000 στρεμμάτων, με ετήσια παραγωγή 12.000 τόνους σκληρού σίτου.

Έτσι, η MISKO, εκτός από πρωταγωνίστρια στο ελληνικό οικογενειακό τραπέζι, μέσα από τη διαχρονική της αναζήτηση για καινοτομία καθίσταται πλέον και πρωτοπόρος στο πεδίο της έρευνας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για το ελληνικό σιτάρι, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική γη.