Η KAFEA TERRA συμμετέχει στη «συμμαχία» για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Ενώνει τις δυνάμεις της με περισσότερα από 20 συνεργαζόμενα μέρη.

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία και επιτάσσει την άμεση ανάληψη δράσης.

Μέσα από την υπογραφή της Εθελοντικής Συμφωνίας Συνεργασίας η KAFEA TERRA ενώνει τις δυνάμεις της με περισσότερα από 20 συνεργαζόμενα μέρη, όπως είναι Επιχειρήσεις Τροφίμων και Εστίασης, φορείς  Ακαδημαϊκής & Ερευνητικής κοινότητας, ΜΚΟ, Δημόσιοι Οργανισμοί, κ.α., με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών για την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών όπως και την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου στη χώρα μας.