ΠΑΕΓΑΕ: Υπολόγισε και αντιστάθμισε το ανθρακικό της αποτύπωμα

Η ΠΑΕΓΑΕ εξέδωσε την 5η εκδοση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το περιεχόμενο του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards – Επιλογή Core) και είναι αποτέλεσμα διαλόγου με όλες τις κατηγορίες των ενδιαφερομένων μερών για  θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, τις Διευθύνσεις της Εταιρείας και τον Μέτοχο που συνέβαλαν στην ιεράρχηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και στην έκδοση του Απολογισμού.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Απολογισμό στην σελίδα Εταιρικής Ευθύνης του site στο https://paegae.gr/etairiki-koinoniki-eythyni-2019/

Επίσης, η ΠΑΕΓΑΕ συνεπής στη δέσμευσή της για καταγραφή των εκπεμπόμενων ρύπων, δημοσίευσε τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τους ρύπους των κτηριακών της εγκαταστάσεων, των ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων αυτοκινηταμαξών, των ΔΧ φορτηγών συνεργατών, των αυτοκινήτων στελεχών και εργαζομένων και των ανυψωτικών της μηχανημάτων.

Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση τις διεθνείς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και πρότυπα όπως το Greenhouse Gas (GHG) Protocol και με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. To πρότυπο και οι µέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος εναρμονίζονται πλήρως µε τις διεθνείς επιταγές αλλά και τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την Πράσινη Εφοδιαστική.

Διαβάστε εδώ την αναλυτική μελέτη.

Σε συνέχεια της καταμέτρησης και στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων EKE «Πράξεις Ευθύνης ΠΑΕΓΑΕ», αντιστάθμισε μέσω της πρωτοβουλίας Climate Neutral Now σημαντικό μέρος των εκπεμπόμενων ρύπων που προέκυψαν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της το 2019. Με τη δράση αυτή, υποστηρίζει την ανάπτυξη καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Ειδικότερα, η αντιστάθμιση των εκπομπών της ΠΑΕΓΑΕ πραγματοποιήθηκε μέσα από τη χρηματοδότηση μέρους της εγκατάστασης ανεμογεννητριών για την παραγωγή αιολικής ενέργειας από την Shree Naman Developers Ltd. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την επιτυχή εγκατάσταση και παραγωγή 29,25 MW στις περιοχές Nashik, Sangli και Satara της Ινδίας και προωθεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.