Δίκτυο & PAOK Action: Όλοι μαζί ενωμένοι για ένα καλύτερο αύριο!

Απέναντι σε κάθε πρόκληση, η «απάντηση» βρίσκεται πάντα στη συνεργασία. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής  ενώνει τις δυνάμεις του με το PAOK Action σε μια κοινή προσπάθεια ουσιαστικής προσφοράς σε όσους το έχουν ανάγκη ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την ελληνική κοινωνία.

Μεγάλος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί μια γέφυρα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του συνενωμένων επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί το Δίκτυο και του PAOK Action, του Επίσημου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να προκύψουν οι προϋποθέσεις οργάνωσης ενός σύγχρονου συστήματος παροχής ενίσχυσης σε οποιοδήποτε τομέα της ελληνικής κοινωνίας υπάρχει ανάγκη.

Η επίσημη παρουσία του Δικτύου, μέσα από το στρατηγικό πλαίσιο δράσης που έχει αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του PAOK Action, έρχεται να εξασφαλίσει την οργανωμένη και συστηματική συμμετοχή των σημαντικότερων επιχειρηματικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας ένα πρότυπο μοντέλο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θωρακίζει την κοινωνία και βάζει γερά θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο.

Ο Πρόεδρος του «Δικτύου» κ. Νικόλαος Πέντζος δήλωσε για τη συνεργασία με το PAOK Action: «Καλωσορίζουμε με ενθουσιασμό τη νέα προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας μέσα από αυτή τη συνεργασία. Αποκλειστικός μας στόχος να γίνουμε το πρότυπο Κοινωνικής Συνείδησης & Υπευθυνότητας των εταιριών απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον, αλλά και ευρύτερα, να εμπνεύσουμε τον καθένα από εμάς για προσφορά στο σύνολο χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις!»

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που αποτελείται από κορυφαίους επιχειρηματικούς πυλώνες της Βόρειας Ελλάδας και δραστηριοποιείται από το 2013 με σκοπό την θέσπιση ισχυρών θεμελίων για την εδραίωση προτύπων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι φορείς αυτοί είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ).