Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Δεσμός για τους Νέους” έως την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί θέσεις εργασίας σε  κοινωφελείς οργανισμούς
για άνεργους έως 30 ετών – Κοινωφελείς οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συνυποβάλλουν τις αιτήσεις τους

Την παράταση του χρονικού διαστήματος για τη συνυποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» ανακοινώνει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ με νέα καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» είναι ένα πανελλαδικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία αμειβόμενων θέσεων εργασίας για άνεργους νέους σε κοινωφελείς οργανισμούς της χώρας. Ο στόχος του προγράμματος -που φέτος διανύει τον 3ο κύκλο του, είναι τριπλός. Αφενός να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, αλλά και να διευκολύνει τους οργανισμούς να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να διευρύνουν το έργο τους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τον θετικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους αντίκτυπο. Μέσω του προγράμματος μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οι κατάλληλοι υποψήφιοι μπορούν να συνυποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, και να υποστηρίξουν το όραμά τους διεκδικώντας την υποστήριξη του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει ως προς την περιγραφή και τους στόχους της θέσης εργασίας, τον αντίκτυπό της στο έργο του οργανισμού και το κοινωνικό σύνολο και ως προς το προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας, καθώς και να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για μια θέση με σαφή, μετρήσιμα αποτελέσματα και αντίκτυπο.

Φέτος, το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» υλοποιείται με την υποστήριξη των: bioMerieux, VISA Ελλάδος, ΤΙΤΑΝ Τσιμέντων Α.Ε., The Andreas Mentzelopoulos Foundation, The Hellenic Initiative Australia, ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, Εταιρεία Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Ίδρυμα Μποδοσάκη, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, καθώς και μιας σημαντικής ανώνυμης δωρεάς ιδιώτη.