Τράπεζα Πειραιώς: Δέσμευση στην αειφόρο τραπεζική

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί στις δράσεις για την Υπεύθυνη Τραπεζική, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της βιοποικιλότητας. Στις 22 Σεπτεμβρίου, έκλεισε ένας χρόνος από την ημέρα που 130 διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υπέγραψαν τις 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking), σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Ν. Υόρκη.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στην ομάδα των 30 τραπεζών από όλο τον κόσμο που δημιούργησε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής τους. Σήμερα έχουν δεσμευτεί στις Αρχές 190 Τραπεζικοί όμιλοι διεθνώς, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του πλανήτη.

Οι Αρχές Υπεύθυνης τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking). Η υιοθέτηση των Αρχών θα εναρμονίσει τον τραπεζικό κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Η.Ε. και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Με αφορμή την επέτειο αυτή, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, συμμετείχε σε διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το UNEP FI με θέμα την πρόοδο του τραπεζικού συστήματος κατά τον πρώτο χρόνο.

Ο κ. Μεγάλου επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει ένα συνεκτικό σύστημα διακυβέρνησης για την εναρμόνιση των λειτουργιών και του επιχειρησιακού της μοντέλου με βάση τις κατευθύνσεις των Αρχών. Επιπλέον, έχει καθορίσει το πλαίσιο των δράσεων στο οποίο θα κινηθεί στην επόμενη τριετία για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για τη μέτρηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρήσεων, ενώ αναπτύσσει κοινωνικό έργο με χαρακτηριστικό το Project Future για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της εξόδου των νέων στο εξωτερικό. Επίσης αναπτύσσει δράσεις, τις υπηρεσίες, και προϊόντα για την υποστήριξη της οικονομίας χαμηλού άνθρακα με τις χρηματοδοτήσεις στις ΑΠΕ, εστιάζοντας στη σημασία της συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επίσης, η τράπεζα έχει αναλάβει δέσμευση ως συμμετέχουσα στο Collective Commitment to Climate Action για την εναρμόνιση του χαρτοφυλακίου της στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Διεθνής δέσμευση για χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας

Η κλιματική αλλαγή και η προστασία της Βιοποικιλότητας είναι σήμερα οι δύο μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της 75ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η κοινή δέσμευση 26 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς, για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας.

Στο κείμενο της δέσμευσης οι υπογράφοντες ζητούν από τα κράτη-μέλη εν όψει της 15ης Συνδιάσκεψης των κρατών μερών της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (COP15), να αντιστρέψουν το ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας στην επόμενη δεκαετία. Επίσης, τονίζουν ότι το αργότερο μέχρι το 2024, θα έχουν θέσει οι ίδιοι στόχους για χρηματοδότηση επιχειρηματικών δράσεων που προστατεύουν και αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από ομάδα ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην «Πλατφόρμα για την Επιχειρηματικότητα και Βιοποικιλότητα» (EU Business and Biodiversity Platform). Η Τράπεζα Πειραιώς είναι χρόνια μέλος αυτής της πλατφόρμας, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε. για την προώθηση της προστασίας της φύσης μέσα από τη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι ηβιοποικιλότητα αποτελεί σημαντικό πυλώνα, που υποστηρίζει πολλές οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι ο αγροδιατροφικός τομέας. Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας τη μεγαλύτερη διείσδυση αγοράς σε αυτόν τον τομέα, αναδεικνύει με συγκεκριμένες ενέργειες την ανάγκη στήριξης μιας αγροτικής οικονομίας που θα προσφέρει υγιή και ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές. Προς την κατεύθυνση αυτή, στο επόμενο διάστημα, η τράπεζα θα αναπτύξει συνεργασίες με αγρότες και ειδικούς επιστήμονες, για να τεθούν στόχοι και να δρομολογηθούν αντίστοιχες δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.