Εσπερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα»

Tη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, 18:00-20:00, με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμός Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος|ΣΔΑΔΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμό Ελληνικών Βιομηχανιών|ΣΕΒ διοργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η έρευνα διεξήχθη τον Οκτώβριο 2020 από τον ΣΔΑΔΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ/ ΙΒΕΠΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”.

O Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κος Αλέξανδρος Χατζόπουλος, προλογίζοντας την εκδήλωση ανέφερε χαρακτηριστικά «Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα γίνεται πλέον κοινωνική υποχρέωση και είναι σημαντικό να ενταχθεί η βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων και στο επιχειρείν». Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της διαφορετικότητας και με βάση το σχετικό tooklit που ανέπτυξε ο ΣΕΒ, ο κος Χατζόπουλος εξήγγειλε ότι ο ΣΕΒ, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, θα προχωρήσει σε δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις σε 100 HR στελέχη και θα υποστηρίξει τη δημιουργία σχετικών προγραμμάτων σε 10 ελληνικές επιχειρήσεις.Ο Προέδρος του ΣΔΑΔΕ, κος Σωτήρης Σταματίου σημείωσε, προλογίζοντας την εκδήλωση ότι «Η αποτύπωση των θεμάτων διαφορετικότητας θα βοηθάει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες, ώστε οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού να μπορούν να διαμορφώσουν προτάσεις για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, ενός περιβάλλοντος που τονίζει τη συμπερίληψη και ενισχύει την αποτελεσματικότητα»

Η κα Δήμητρα Καρακώστα, Γενική Γραμματέας του ΣΔΑΔΕ και Head of HR του Ομίλου PeopleCert, ανέλαβε για λογαριασμό του ΣΔΑΔΕ να αναλύσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Η κα Καρακώστα, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις περιοχές όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν, όπως η δημιουργία εσωτερικών διαδικασιών ενίσχυσης της διαφορετικότητας.

Ο κος Γιάννης Σιδηρόπουλος, Policy Expert στον ΣΕΒ, συνόψισε τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, τόνισε την ανάγκη για συστηματοποιημένη διαχείριση της διαφορετικότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας παράλληλα και τις σχετικές Ευρωπαϊκές τάσεις. Ο ΣΕΒ, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ανέπτυξε πρακτικό toolkit, το οποίο και θα κοινοποιήσει στην κοινότητα του ΗR, και θα αποτελέσει μέρος της σχετικής εκπαίδευσης που αναπτύσσει ο ΣΕΒ.  «Είναι ευθύνη των επιχειρήσεων να ξεκινήσουν να εντάσσουν στις πρακτικές τους την έννοια της διαφορετικότητας, με μικρά και λελογισμένα βήματα στην αρχή».

Η κα Μάρθα Μυλωνά, Senior Principal της Korn Ferry Advisory, ανέδειξε τη σημαντικότητα του Inclusive Leader και ανέπτυξε τα χαρακτηριστικά του. Η κα Μυλωνά τόνισε ότι η βελτιστοποίηση της ποικιλομορφίας αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη καινοτομία και ανάπτυξη για έναν οργανισμό. Οι παραδοσιακές μέθοδοι ηγεσίας δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες των οργανισμών και μέσα από αυτές αναδεικνύεται ένα νέο είδος ηγέτη που μπορεί να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα και να συμβάλει στην συμμετοχικότητα και διαφάνεια.

Η ένταξη της διαφορετικότητας στο ελληνικό επιχειρείν είναι δεδομένο ότι συμβάλει στην καινοτομία και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Η έρευνα κατέδειξε ότι, παρόλο που οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν ενδιαφέρον και ενστερνίζονται τη σημαντικότητα της ένταξης της διαφορετικότητας στις πολιτικές τους, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και δράσεων.

Οι ενέργειες που θα πραγματοποιήσει ο ΣΕΒ στο πλαίσιο του προγράμματος “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace” θα ενισχύσουν σημαντικά τις παραπάνω ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο κος Σταματίου, Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΔΑΔΕ, ανέφερε σχετικά «Ο ΣΔΑΔΕ θα έχει μια ξεχωριστή θέση σε αυτές τις πρωτοβουλίες, καθώς ο ρόλος που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν τα στελέχη του HR στην ενίσχυση της διαφορετικότητας είναι καίριας σημασίας».