H PepsiCo στηρίζει τους στόχους για την κλιματική αλλαγή

Η PepsiCo επιταχύνει τις προσπάθειές της για δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου συστήματος τροφίμων, μειώνοντας τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό πάνω από 40% έως το 2030 στο σύνολο της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας.

Η PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) ανακοίνωσε το σχεδιασμό της για τον υπερδιπλασιασμό των στόχων της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οι οποίοι στηρίζονται σε επιστημονικές μεθόδους και δεδομένα, στοχεύοντας σε απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της σε ποσοστό πάνω από 40% έως το 2030. Επιπλέον, η εταιρεία δεσμεύεται για επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2040, μια δεκαετία νωρίτερα από ό, τι απαιτείται από τη συμφωνία του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, η PepsiCo σχεδιάζει να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις άμεσες επιχειρηματικές της δραστηριότητες (Πεδίο 1 και 2) κατά 75% και στην έμμεση αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της (Πεδίο 3) κατά 40% έως το 2030 (με βάση το 2015). Αυτή η δράση αναμένεται να οδηγήσει στην εξάλειψη άνω των 26 εκατομμυρίων μετρικών τόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ισοδυναμεί με την απόσυρση από την κυκλοφορία άνω των πέντε εκατομμυρίων οχημάτων για έναν ολόκληρο χρόνο.

«Οι σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή επιδεινώνονται και πρέπει να επιταχύνουμε τις επείγουσες συστημικές αλλαγές που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo Ramon Laguarta. «Η κλιματικά υπεύθυνη δράση αποτελεί τον πυρήνα των ενεργειών της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των τροφίμων και ποτών και οδηγεί το «θετικό» ταξίδι της PepsiCo προσφέροντας θετικά αποτελέσματα για τον πλανήτη και τους ανθρώπους. Ο φιλόδοξος στόχος μας για την κλιματική αλλαγή θα είναι οδηγός στην απότομη αλλά κρίσιμη πορεία προς τα εμπρός – απλώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την άμεση και επιθετική δράση».

Το σχέδιο δράσης της PepsiCo επικεντρώνεται τόσο στον περιορισμό, δηλ. τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με απεξάρτηση των δραστηριοτήτων και της εφοδιαστικής της αλυσίδας από τον άνθρακα,  όσο και στην ανθεκτικότητα, δηλ. τη μείωση των αδύναμων σημείων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχίζοντας να ενσωματώνει τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή στα πλάνα επιχειρηματικής συνέχειας. Στην Ευρώπη, η PepsiCo έχει ήδη μειώσει τις συνολικές εκπομπές της κατά 6% από το 2015, σε συμφωνία με τις μειώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και το νέο ολοκληρωμένο σχέδιό της μείωσης εκπομπών θα επικεντρωθεί σε τομείς με προτεραιότητα, όπως η γεωργία, οι συσκευασίες, η διανομή και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Δεν υπάρχει εμβόλιο για την κλιματική αλλαγή. Αλλά ο πλανήτης μας βρίσκεται σε κρίση», δήλωσε ο Silviu Popovici, Διευθύνων Σύμβουλος της PepsiCo Europe. «Ο νέος στόχος της PepsiCo για την κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε διπλασιασμό των προσπαθειών μας για μείωση των εκπομπών. Αυτό επηρεάζει τόσο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας μας, όσο και τους προμηθευτές και εμφιαλωτές μας. Με απλά λόγια, όλοι πρέπει να κάνουμε περισσότερα.»

Η πορεία προς απόλυτη μείωση εκπομπών κατά 40% στην Ευρώπη θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:

  • -Με τη γεωργία να αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το ένα τρίτο των εκπομπών της PepsiCo, η PepsiCo θα επικεντρωθεί σε περαιτέρω αναβάθμιση της βιώσιμης γεωργίας και των αναγεννητικών πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση και απομόνωση των εκπομπών, στη βελτίωση της υγείας του εδάφους και της βιοποικιλότητας, στη μείωση της αποψίλωσης καθώς και στην αυξημένη παραγωγικότητα για τους αγρότες. Αυτό σημαίνει επέκταση του παγκόσμιου δικτύου Αγροκτημάτων Επίδειξης (Demonstration Farms) της εταιρείας, για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης. Στην Ευρώπη, η PepsiCo θα αναπτύξει επίσης μια τεχνολογία για την παραγωγή λιπασμάτων χαμηλών εκπομπών, παραγόμενων από απορρίμματα πατάτας στα εργοστάσιά της παραγωγής των σνακ Walkers και Lay’s, καθώς και περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας της γεωργίας ακριβείας στις καλλιέργειες βρώμης για Quaker και πατάτας για Lay’s. Η εταιρεία θα προωθήσει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά τους αγρότες και προμηθευτές των γεωργικών της πρώτων υλών.
  • -Η PepsiCo θα αμβλύνει τις επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσα από μια συνεχή προσπάθεια για μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού και αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου στις συσκευασίες της. Αυτό τονίζεται μέσα από τις πρόσφατες ανακοινώσεις στην Ευρώπη για μετάβαση της Pepsi σε εννέα ευρωπαϊκές αγορές σε φιάλες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPET) έως το 2022.
  • -Μέσω της υλοποίησης και αναβάθμισης περιβαλλοντικώς αειφόρων χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής, η εταιρεία στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού της, υιοθετώντας επίσης παράλληλα τεχνολογίες μηδενικών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών. Από το Lay’s έως το Pepsi MAX και από το Quaker έως το Tropicana, όλο και περισσότερα προϊόντα της PepsiCo παράγονται χρησιμοποιώντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες η PepsiCo χρησιμοποιεί ήδη 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα έχουν εγκατασταθεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 13 εργοστάσια της εταιρίας στην Ευρώπη, όπως ανεμογεννήτριες, ηλιακά και φωτοβολταϊκά πάρκα ή γεννήτριες βιομάζας. Η PepsiCo θα συνεργαστεί επίσης με τους προμηθευτές της για μετάβαση σε καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην εφοδιαστική της αλυσίδα, με παράλληλη επέκταση της χρήσης της τεχνολογίας ΤΝ για καλύτερο σχεδιασμό διαδρομών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών στη διανομή.
  • -Η PepsiCo εφαρμόζει καινοτόμες επιχειρηματικές διαδικασίες που επιτρέπουν τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως το πρόγραμμα «Sustainable from the Start», το οποίο θέτει τη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο επίκεντρο του σχεδιασμού των προϊόντων. Επιπλέον, η εφαρμογή δύο εσωτερικών προγραμμάτων τιμολόγησης διοξειδίου του άνθρακα, το ένα με στόχο την εξάλειψη των επιπτώσεων από πλευράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των επαγγελματικών αεροπορικών ταξιδιών των εργαζομένων και το δεύτερο με στόχο την ενσωμάτωση των επιπτώσεων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επιλογή αερομεταφορέα όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα τρίτων, θα συμβάλουν στο να λαμβάνονται περαιτέρω υπόψη οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή στις επιχειρηματικές αποφάσεις της PepsiCo.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για αξιοποίηση της επιρροής της για ένα πιο βιώσιμο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων, η PepsiCo συμμετέχει σε πολλές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση δράσεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των One Trillion Trees initiative, The Climate Group’s RE100  και We Are Still In. Η σημερινή ανακοίνωση της PepsiCo ευθυγραμμίζεται με τo σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών Business Ambition for 1.5°C pledge και έχει εγκριθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets ως η πλέον φιλόδοξη ανακοίνωση που έχει προκύψει από την εν λόγω πρωτοβουλία.

«Συγχαίρουμε την PepsiCo για τον καθορισμό ενός στόχου μείωσης εκπομπών συνεπούς με τον περιορισμό της θέρμανσης στους 1,5 °C, τον πιο φιλόδοξο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού”, δήλωσε η Nate Aden, Senior Associate στο World Resources Institute, έναν από τους εταίρους της πρωτοβουλίας Science Based Targets. “Οι εταιρείες θα διαδραματίσουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε σημαντικούς παίκτες, όπως η PepsiCo, να αναλαμβάνουν φιλόδοξες δράσεις.»