Chiquita: H πρώτη εταιρεία φρούτων παγκοσμίως που λαμβάνει έγκριση SBTi

Η Chiquita παρουσίασε το πρόγραμμα βιωσιμότητας “30BY30” στις αρχές του χρόνου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030 και θεωρείται πρωτοποριακό. Μετά από μια ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης, ο κορυφαίος ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Science Based Target Initiative (SBTi), ενέκρινε το πρόγραμμα “30BY30” και τους αξιόλογους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για την μείωση των αερίων. για τη μείωση των εκπομπών αεριών, Έτσι, η Chiquita γίνεται η πρώτη εταιρεία φρούτων παγκοσμίως των οποίων οι στόχοι αναγνωρίζονται από το SBTi. Ο οργανισμός SBTi καθορίζει τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα πλαίσιο στόχευσης που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και είναι υπεύθυνος για την επικύρωση και την αξιολόγηση της προόδου της εταιρείας βάσει ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων.

“Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που το πρόγραμμα “30BY30” της Chiquita για τη μείωση των εκπομπών αερίων έχει εγκριθεί από τον SBTi. Έχοντας παρουσία στην Κεντρική Αμερική για περισσότερα από 120 χρόνια έχουμε παρακολουθήσει από κοντά τις αλλαγές στο κλίμα. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλεί έντονες και απρόβλεπτες καταιγίδες, τυφώνες και πλημμύρες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις ζωές των εργαζομένων και των οικογενειών τους, τις κοινωνίες στις οποίες ζουν, καθώς επίσης και την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων σε πελάτες και καταναλωτές. Ελπίζουμε ότι μέσα από την συνεργασία μας με το SBTi, μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον στην βιομηχανία των φρούτων,” δήλωσε ο Raul Cutait, Sales Director Southern Europe.

Αναγνωρίζοντας την μεγάλη απειλή που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στις καλλιέργειες μπανάνας και τις αγροτικές κοινότητες, η Chiquita διενήργησε μία Μελέτη Αποτυπώματος Άνθρακα για να εντοπίσει τους κύριους τομείς στους οποίους απαιτείται να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του προγράμματος “30BY30”. Σε εναρμόνιση με την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η Chiquita έχει συντάξει ένα αναλυτικό πλάνο με ορίζοντα έως το 2030, στο οποίο έχουν τεθεί σαφείς στόχοι για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσα από την μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας όπως η χρήση ηλιακών πάνελ ή ανεμογεννητριών, η αντικατάσταση της χρήσης πετρελαίου με βιοκαύσιμα ή η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τη μείωση εκπομπών αζώτου από τα λιπάσματα.

Η εταιρεία έχει θέσει επίσης ως προτεραιότητα την στενή συνεργασία με τους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το δικό τους αντίστοιχο πλάνο έως το 2025. Καθώς η Chiquita καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων κατά 30%, το SBTi θα παρακολουθεί και θα ελέγχει ανεξάρτητα την πορεία του εγχειρήματος, διασφαλίζοντας ότι η πρόοδος και οι τομείς βελτίωσης αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται με την δέουσα σημασία.

Αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί ένα μόνο μέρος της συνολικής προσέγγισης της Chiquita για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που μέσω της πολιτικής Πίσω από το Μπλε Αυτοκόλλητο για τη βιωσιμότητα επικεντρώνεται σε 3 κύριους τομείς. Με το πρόγραμμα Κώδικας του Αγρότη και την συστηματική ανανέωση και τον επανασχεδιασμό των καλλιεργειών, επιτυγχάνουμε μέγιστη εξοικονόμηση σε εκπομπές άνθρακα. Μέσω του προγράμματος Πως να Είσαι Καλός Γείτονας επενδύουμε διαρκώς στις υποδομές των ντόπιων κοινοτήτων, στην αναδάσωση και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Ο διάδρομος Άγριας Ζωής στο Nogal και οι υδροβιότοποι του San San Pond Sak στον Παναμά αποτελούν 2 διαχρονικές δράσεις της εταιρείας. Τέλος, μέσω του προγράμματος Για το Γενικότερο Καλό ελπίζουμε ότι η δική μας πρωτοβουλία «30BY30» θα αποτελέσει έμπνευση για άλλες εταιρείες του κλάδου να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να θέσουν τους δικούς στους στόχους μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα.