Suzuki Environmental Vision 2050: H Suzuki παρουσιάζει το μελλοντικό της όραμα

Η SUZUKI έχει ένα όραμα για το μέλλον. Ένα μέλλον, που κάθε της κίνηση οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Με τη δημιουργία μικρότερων αυτοκινήτων, κατασκευασμένων με λιγότερους πόρους, σε λιγότερο χρόνο και πιο φιλικά στο περιβάλλον. Με αυτό το όραμα κινείται προς το 2050. Σχεδιάζει και παράγει όλα της τα αυτοκίνητα, εκφράζοντας έμπρακτα το σεβασμό της προς το περιβάλλον και την κοινωνία, παραμένοντας πιστή στις αξίες που πρεσβεύει εδώ και 100 χρόνια.

  • Πατάει φρένο στην κλιματική αλλαγή
  • Φροντίζει για την ατμόσφαιρα
  • Προστατεύει τους υδάτινους πόρους
  • Εξοικονομεί πόρους

Η Suzuki Motor Corporation ανακοινώνει το μακροπρόθεσμο όραμά της για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, το “Suzuki Environmental Vision 2050”, το οποίο παρουσιάζει την ιδανική θέση της εταιρείας το 2050 και θέτει ως ορόσημο για την υλοποίηση του οράματος το έτος 2030.

«Μικρότερα, ελαφρύτερα, ταχύτερα και με λιγότερους πόρους»: αυτές είναι οι λέξεις που η Suzuki αναφέρει σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 για να χαρακτηρίσει την κατασκευαστική φιλοσοφία της. Προτεραιότητα αποτελεί η μεγιστοποίηση της αξίας που λαμβάνει ο πελάτης. Αυτές οι λέξεις περιγράφουν τη διαδικασία όπου τα αυτοκίνητα γίνονται μικρότερα χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, είναι ελαφρύτερα, κατασκευάζονται ταχύτερα και όσο το δυνατόν πιο καθαρά και φιλικά στο περιβάλλον.

Οι έννοιες «μικρότερα, ελαφρύτερα, ταχύτερα και πιο καθαρά» αφορούν στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη νερού και η εξάντληση των φυσικών πόρων. Για παράδειγμα, η εξειδίκευσή της εταιρείας  στα μικρά αυτοκίνητά, με τα μικρά και ελαφριά αμαξώματα, όχι μόνο εκπέμπουν λιγότερο CO2 αλλά και ελαχιστοποιούν τους πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Ο Παγκόσμιος Χάρτης Περιβάλλοντος της Suzuki, διαμορφώνει τη φιλοσοφία και τη βασική πολιτική της απέναντι στο περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτόν έχει δημιουργήσει το Περιβαλλοντικό Σχέδιο της Suzuki και ολόκληρος ο οργανισμός εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της κοινωνίας ώστε να αποδείξει έμπρακτα ότι παραμένει επι της ουσίας μια αγαπημένη εταιρεία με αξιοπιστία σε παγκόσμια εμβέλεια.

Το περιβαλλοντικό όραμα 2050 της Suzuki απαντάει στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, όπως η κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την 100ή επέτειο της εταιρείας, έχει θέσει το “Environmental Vision 2050” ως πυξίδα προς το μέλλον, προκειμένου η Suzuki να γίνει μια βιώσιμη εταιρεία που θα συνεχίσει να συμβάλλει στην κοινωνία για τα επόμενα 100 χρόνια.

Με γνώμονα τις έννοιες «μικρότερη, λιγότερη, ελαφρύτερη, μικρότερη και πιο καθαρή», η Suzuki στοχεύει στην επίτευξη ενός ιδανικού μελλοντικού κόσμου που ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Βελτιώνει τις παραγωγικές διαδικασίες, επισπεύδει τις τεχνολογικές βελτιώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλει στη διατήρηση της ομορφιάς και της αφθονίας του πλανήτη μας.

  • Κλιματική Αλλαγή

Μείωση CO2 από τη χρήση των προϊόντων

Ορόσημο 2030

40% Μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων στη βάση Well-to-Wheel σε σύγκριση με το FY2010

Όραμα 2050

90% Μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων στη βάση Well-to-Wheel* σε σύγκριση με το FY2010

Μείωση CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα

Ορόσημο 2030

45% Μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το FY2016.

Περιβαλλοντικό Όραμα 2050

80% Μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το FY2016.

  • Προστασία της Ατμόσφαιρας

Ορόσημο 2030

Μέχρι το 2030 να έχουμε επιτύχει:

– Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

– Συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε χώρα / περιοχή προωθώντας την ανάπτυξη καθαρών προϊόντων

– Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από την παραγωγή και τα προϊόντα

Περιβαλλοντικό όραμα 2050

Ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από την παραγωγή και τα προϊόντα.

 

  • Υδάτινοι πόροι

Ορόσημο 2030

Εφαρμογή μειωμένης κατανάλωσης νερού και καθαρισμό του απορριφθέντος νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μέσω του καθορισμού των παραγόντων επικινδυνότητας των περιβαλλόντων υδάτων μέχρι το 2030.

Περιβαλλοντικό όραμα 2050

Χρήση βιώσιμων υδάτινων πόρων, ελαχιστοποιώντας το φορτίο στο υδάτινο περιβάλλον έως το 2050

 

  • Εξοικονόμηση Πόρων

Ορόσημο 2030

-Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα

-Προώθηση της ανακύκλωσης, της ανακατασκευής και της επαναχρησιμοποίησης δευτερευόντων (επαναφορτιζόμενων) μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα

-Περιορισμός των αποβλήτων στα εργοστάσια παραγωγής

-Μείωση των πλαστικών υλικών συσκευασίας

 Περιβαλλοντικό όραμα 2050

Προώθηση της μείωσης, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων από την παραγωγική διαδικασία μέσω τεχνολογιών και συστημάτων ανακύκλωσης που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία και προορίζονται για παγκόσμια χρήση.