ΕΛΠΕ: Χορηγεί ενεργειακή αυτονομία για το Άσυλο Ανιάτων

Πλέον το Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, του Ασύλου Ανιάτων παράγει το σύνολο της ενέργειας που χρειάζεται για να λειτουργήσει με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Χάρη στην ευγενική χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το  Άσυλο αξιοποιεί στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια για να είναι ενεργειακά αυτόνομο και ταυτόχρονα να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μετά από αίτημα της Διοίκησης του Ασύλου Ανιάτων, ο Όμιλος ΕΛΠΕ ανταποκρίθηκε θετικά και προχώρησε σε μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 100KWp, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ενεργειακών δαπανών του Ιδρύματος καθώς στην εξοικονόμηση χρηματικών πόρων ύψους €12.000 σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε δωρεάν από την TUV Austria Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.

Η Πρόεδρος του Ασύλου, κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, δήλωσε σχετικά: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Όμιλο ΕΛΠΕ για τη χορηγία του συστήματος η οποία συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλουμε καθημερινά για την άρτια λειτουργία του Ιδρύματος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων και την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών μας. Επίσης, ευχαριστούμε την TUV Austria Hellas, που προσέφερε τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Είμαστε υπερήφανοι που κερδίζουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων που συμβάλλουν όλο και περισσότερο στην στήριξη του Ασύλου και του κοινωνικού του έργου που επιτελεί» .