Υπουργείο Ανάπτυξης: Σε ισχύ ο διαγωνισμός για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάχθηκε η διαχείριση των βιοαποβλήτων στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ).

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ενώ ο χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση του έργου, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα το αντικείμενο του συνολικού έργου το εξής:

1. Αγορά και διανομή οικιακών κομποστοποιητών

Το υποέργο αφορά την προμήθεια κατάλληλων μονάδων κομποστοποίησης οικίας για την εξυπηρέτηση δημοτών του Δήμου που διαθέτουν κατάλληλο χώρο. Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) θα χρησιμοποιείται από τους κατοίκους στους κήπους τους με άμεσο όφελος.

2. Αγορά και εγκατάσταση κάδων βιοαποβλήτων (10l και 240l)

Το υποέργο αφορά την προμήθεια κάδων 10l και 240l για την συλλογή βιοαποβλήτων. Επιπλέον των κάδων που θα είναι τοποθετημένοι σε επίπεδο γειτονιάς (240l), θα πραγματοποιηθεί προμήθεια κάδων μικρότερου όγκου (10l) που θα διανεμηθούν σε νοικοκυριά του δήμου, με σκοπό την υποστήριξη του διαχωρισμού των βιοαποβλήτων στην πηγή.

3. Αγορά και διανομή ειδικών σάκων για την συλλογή των βιοαποβλήτων σε επίπεδο οικίας

Για την συλλογή των βιοαποβλήτων εντός της κάθε οικίας, χρειάζεται η χρήση ειδικών βιοδιασπόμενων σάκων που ευνοούν τον διαχωρισμό στην πηγή χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος (κομπόστ).Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια τέτοιων σάκων.

4. Αγορά ειδικών απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων με πλυντήριο.

Το υποέργο αφορά την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες της συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων. Οιπροδιαγραφές του οχήματος θα είναι σύμφωνες με τις ανάγκες της πράξης (δηλ. όγκοι κάδων και αποβλήτων, βιοαπόβλητα κλπ.) ενώ τα απορριμματοφόρα θα φέρουν και μηχανισμό πλύσης κάδων.

5. Αγορά εξοπλισμού επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων

Το υποέργο αφορά την προμήθεια ενός μηχανήματος επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 400 λίτρα οργανικών απορριμμάτων ανά ημέρα λειτουργίας, για τοπική χρήση από το Δήμο κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ευαισθητοποίησης.

6. Προετοιμασία και υλοποίηση επικοινωνιακής καμπάνιας ευαισθητοποίησης των δημοτών για την συλλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή

Το υποέργο αφορά τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών. Η καμπάνια θα έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την παρότρυνση για συμμετοχή των πολιτών. Η καμπάνια θα έχει σαν στόχο να ξεκινήσει άμεσα ο διαχωρισμός των βιοαποβλήτων και κατά συνέπεια η εύρυθμη λειτουργία του σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων καθώς επίσης και η γρήγορη επίτευξη των σχετικών στόχων.

Για την ακρίβεια ο διαγωνισμός στην παρούσα φάση αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρησης των βιοαποβλήτων στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης για τα υποέργα 1,2,3,5 των οποίων η αξία εκτιμάται στα 491.000,00 Ευρώ και είναι τα παρακάτω:

Τμήμα 1 – Υποέργο 1 – – Αγορά και διανομή κομποστοποιητών (80.000,00 €)
 Τμήμα 2 – Υποέργο 2 – Αγορά και εγκατάσταση κάδων βιοαποβλήτων (10L ΚΑΙ 240L)
(220.000,00 €)
 Τμήμα 3 – Υποέργο 3- Αγορά και διανομή ειδικών σάκων για τη συλλογή των
βιοαποβλήτων σε επίπεδο οικίας– ( 100.000,00 €)
 Τμήμα 4 – Υποέργο 5- Αγορά κομποστοποιητή βιοαποβλήτων ρεύματος κλειστού τύπου – (91.000,00 €)