Κλιματικός Νόμος: Ετοιμάζοντας την οικονομία και την κοινωνία για αλλαγή

Στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO/ISD) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος (CompeteGr), οι δύο φορείς συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο του κύκλου δημοσίου διαλόγου που έχει ξεκινήσει για το θέμα αυτό από τον Απρίλιο το EPLO/ISD, ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση στις 9 Ιουνίου 2021 στις 15.00-17.00 με θέμα «Κλιματικός Νόμος: Ετοιμάζοντας την Οικονομία και την Κοινωνία για Αλλαγή» με στόχο την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους θεσμικούς φορείς και την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Με όλες τις πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων ετών και με επιστέγασμα την πανδημία του Covid-19 η ανταγωνιστικότητα των χωρών, των περιφερειών τους και των επιχειρήσεών τους αγγίζει τρείς θεμελιώδεις άξονες: την παραγωγικότητα, τον πλανήτη και τον άνθρωπο. Η ΕΕ οραματίζεται και νομοθετεί υπέρ μιας μεγέθυνσης της οικονομίας που θα περνάει μέσα από τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είτε πρόκειται για μεγάλες και δημόσιες εταιρείες είτε για τις ΜΜΕ. Σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ετοιμάζονται να θεσπίσουν έναν νόμο-πλαίσιο που θα αφορά την Κλιματική Αλλαγή και την εναρμόνιση της οικονομίας με βάση τα διεθνή ανταγωνιστικά πρότυπα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα αναφερθούν οι προτεινόμενες προβλέψεις για τον Ελληνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος ετοιμάζεται σε συνέχεια της επίτευξης συμφωνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και εν όψει της 26ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών της UNFCCC στη Γλασκώβη το Νοέμβριο 2021. Η δημιουργία του Ελληνικού Κλιματικού Νόμου θα πρέπει να πάει πολύ πιο μακριά από την απλή ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Εθνικό δίκαιο: ουσιαστικά δίνεται μια ευκαιρία να ξανασχεδιαστεί ο θεσμικός και νομοθετικός χάρτης της χώρας ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις αλλαγές που φέρνει η Κλιματική Αλλαγή για τα επόμενα 20-30 χρόνια.

Θέματα τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης περιλαμβάνουν:

  • Βασικές προβλέψεις που θα περιλαμβάνει ο Νόμος
  • Προτάσεις που έχουν προκύψει από τη διαβούλευση που έχει διοργανώσει το WWF Ελλάς
  • Οι προσέγγιση των φορέων της Ελληνικής Οικονομίας για το Νόμο
  • Προετοιμασία του Νόμου και διαβούλευση σύμφωνα με τις αρχές της συμμετοχικής διακυβέρνησης (participatory governance)

o          Ασφάλιση και ασφαλισιμότητα Κλιματικών κίνδυνων

o          Επάρκεια και διαχείριση υδατικών πόρων εν μέσω αυξανόμενης ξηρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων

o          Διατροφική ασφάλεια, επάρκεια, και εισαγωγές τροφίμων.

o          Αγροτικές ασφαλίσεις και αποζημιώσεις

o          Μεταφορές, καύσιμα, και πόλεις – προσαρμογή στο νέο τοπίο και ανθεκτικότητα των αστικών κέντρων

o          Επιπτώσεις στον τουρισμό (ιδιαίτερα παράκτιο) και προβλέψεις που χρειάζεται να κάνει η νομοθεσία.