Κέντρο Αειφορίας: Οδηγώντας τις επιχειρήσεις προς το μετασχηματισμό τους με βάση τα κριτήρια ESG

Με προσήλωση στην αποστολή του να υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο να αναπτυχθούν εντάσσοντας πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) στη στρατηγική τους και έχοντας αντιληφθεί έγκαιρα τις τάσεις για αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου μέσα από τις έρευνες και τις συνεργασίες του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το Κέντρο Αειφορίας CSE πρωτοπορεί στο σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών ESG, οι οποίες σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ανταποκρίνονται στο μεταβαλλόμενο νομοθετικό τοπίο αλλά και στις αυστηρές απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών οργανισμών και επενδυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) υποστήριξε την  WIND για τη δημιουργία της νέας ESG στρατηγικής της εταιρείας «25 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2025»

Επίσης, πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία του ESG Estimate© ενός νέου, εξειδικευμένου εργαλείου εκτίμησης των επιδόσεων των εταιρειών στα πιο σημαντικά κριτήρια και πρότυπα ESG, εξοικονομώντας σημαντικό κόστος και χρόνο στις εταιρείες από τη συμπλήρωση πολλών διαφορετικών ερωτηματολογίων και τη συμμόρφωση με διάφορα ESG πρότυπα.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αειφορίας πρόσφατα συνεργάστηκε με την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( SEC), με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η Επιτροπή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού νέου πλαισίου για ESG. Το Κέντρο Αειφορίας επιπλέον συνεργάζεται με την Moody’s  και τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς ESG Ratings και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Εισηγμένες Επιχειρήσεις για τη βελτίωση των ESG Ratings και των στρατηγικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη.