ΥΠΕΝ: Μεριμνά για τις αναγκαίες ρυθμίσεις προς εκτέλεση του έργου «Χάλκη, Πράσινο – Έξυπνο Νησί»

  Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα θα αναλάβει ρόλο του θεματοφύλακα και εγγυητή του παρόντος, υπό την έννοια ότι θα δράσει ως καλόπιστος τρίτος, ο οποίος θα έχει μια γενική εποπτεία της συνεργασίας, λειτουργώντας συμβουλευτικά και καθοδηγητικά όπου κριθεί σκόπιμο.

  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει να συνδράμει κατά τις αδειοδοτικές διαδικασίες, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, καθώς και να συνεισφέρει στη γνωστοποίηση και προβολή του έργου.

  Ο Δήμος Χάλκης αναλαμβάνει να:

  • Προετοιμάσει και να συγκροτήσει μια Ενεργειακή Κοινότητα, με συμμετοχή των κατοίκων του νησιού και να παράσχει τα γεωτεμάχια επί των οποίων θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
  • Συνδράμει κατά το στάδιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης του έργου, πράττοντας ο,τιδήποτε είναι απαραίτητο για την ευόδωση της ολοκλήρωσης του έργου και ιδιαίτερα σε ο,τιδήποτε σχετίζεται με την αδειοδοτική διαδικασία ώστε η υλοποίηση του έργου να καταστεί εφικτή εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
  • Εγγυηθεί τη δίκαιη και άρτια διαχείριση του κέρδους που προκύπτει από τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, μεταφέροντας το όποιο αναλογικό όφελος στα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας.
  • Ορίσει τους εκπροσώπους του στην προβλεπόμενη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου.
  • Παρέχει ένα σχέδιο για τη βιώσιμη χρήση των προσφερόμενων οχημάτων, φροντίζοντας έτσι για την καλή συντήρησή τους και διασφαλίζοντας τη λελογισμένη χρήση τους από τους νησιώτες και τους επισκέπτες.

   

  Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα προβεί στην αγορά των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου μέγιστης ισχύος ενός (1) MW τα οποία θα μεταφέρει στο νησί και θα τα παραδώσει στους εργολάβους. Αναλυτικότερα:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια ενός (1) MW για την παραγωγή ενέργειας που θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της Χάλκης.
  • Αντιστροφείς ισχύος (Inverters) που θα συνδέουν τμήματα του Φ/Β συστήματος απευθείας στο δίκτυο.
  • Συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων.
  • Πέντε (5) Συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιας χρήσης.

   

  Ο Όμιλος Συγγελίδη θα παράσχει:

  • Ένα ηλεκτρικό όχημα CITROEN e-Spacetourer εννέα θέσεων.
  • Δύο διθέσια ηλεκτρικά οχήματα, ένα στο Αστυνομικό και ένα στο Λιμενικό Σώμα αντίστοιχα.
  • Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Citroen e-C4 C-Cross πέντε θέσεων.

  Παράλληλα, θα παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους της Χάλκης να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα σε τιμή κόστους, σύμφωνα με τις ειδικές εκπτώσεις του προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

   

  Οι OMEXOM/VINCI ENERGIES και AKUO ENERGY αναλαμβάνουν τον πλήρη συντονισμό και διαχείριση του έργου, καθώς και:

  • Την πλήρη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και επίβλεψη του Φ/Β συστήματος 1MW για λογαριασμό του δήμου της Χάλκης και αναλυτικότερα τις απαραίτητες μελέτες και προεργασίες (σχεδιασμός και αδειοδότηση) για την εγκατάσταση του εν λόγω φωτοβολταϊκού πάρκου, στην έκταση που θα υποδείξει και θα παραχωρήσει ο Δήμος.
  • Έπειτα από την παραλαβή των υλικών από το λιμάνι της Χάλκης, να προβούν στην κατασκευή του πάρκου και των κατάλληλων συνδέσεων στο τοπικό δίκτυο.
  • Να μεριμνήσουν για τις εργασίες υποδομής, περίφραξης, ασφάλειας και προστασίας του πάρκου.
  • Να καλύψουν τα έξοδα τοποθέτησης των συστημάτων φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Να καλύψουν τα κόστη εργασιών, υγείας, ασφάλειας και μεταφοράς των εργαζομένων.
  • Να φωταγωγήσουν με έξυπνο αρχιτεκτονικό φωτισμό τον πύργο με το παλαιό ρολόι, την εκκλησία και το Δημαρχείο της Χάλκης.
  • Να αναβαθμίσουν τα συστήματα δημόσιου φωτισμού στον οικισμό της Χάλκης με «έξυπνα συστήματα», με την ανάλογη πλατφόρμα και χρήση εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).
  • Να καλύψουν τα έξοδα ασφάλειας και ασφάλισης κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την παραλαβή του έργου από την Ενεργειακή Κοινότητα.
  • Να μεριμνήσουν για τις απαραίτητες Νομικές Υπηρεσίες, τις Δημόσιες Σχέσεις, αλλά και για την προβολή και γνωστοποίηση και την Επικοινωνία του έργου.

   

  H Vodafone-Panafon θα αναλάβει, και μέσω συνδεδεμένων εταιρειών, την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αναλυτικότερα αναλαμβάνει:

  • Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών δικτύου 5ης γενιάς (5G).
  • Τη διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής  πρόσβασης – WiFi (Access-Points), o οποίος θα παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του οικισμού της Χάλκης.
  • Tη διάθεση ενός ηλιακού Vodafone Smart Bench (έξυπνο παγκάκι), το οποίο με παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αποθήκευσή της σε μπαταρίες, εξασφαλίζει στους περαστικούς δωρεάν παροχή Internet, φόρτιση του κινητού τους, καθώς επίσης προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων για ΑΜΕΑ.
  • Tη διάθεση έως δύο οθονών (touch screen) για χρήση στο περίπτερο παροχής τουριστικών πληροφοριών για το έργο.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ηλιακών σταθμών φόρτισης κινητών συσκευών σε κεντρικά σημεία του οικισμού.
  • Την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων Vodafone IoT Fleet Control, διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών, σε δεκαοκτώ Δημοτικά Οχήματα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές (Hardware, Software) και εξοπλισμό τηλεματικής που θα εγκατασταθεί στα οχήματα του Δήμου, με την τήρηση και των διατάξεων περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Τον σχεδιασμό και υλοποίηση πενθήμερου STEM (Science, Technology, Engineering Mathematics) Summer Camp για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε χώρο που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Χάλκης. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μαθητές που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.
  • Την ένταξη του πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χάλκης στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone παρέχοντας δωρεάν εξ αποστάσεως προληπτικές εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.
  • Την από κοινού οικονομική συνεισφορά με την ALD Automotive και τον Όμιλο Συγγελίδη/Citroen στην κατασκευή του περίπτερου πληροφοριών, που θα τοποθετηθεί στο λιμάνι δίπλα στο Ταχυδρομείο.

   

  Η ALD Automotive θα παράσχει στο Δήμο χωρίς αντάλλαγμα, για 48 μήνες, στα πλαίσια μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης:

   

  • Ένα ηλεκτρικό όχημα CITROEN e-Jumpy.
  • Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Citroen e-C4 C-Cross 5Θ.
  • Θα συνεισφέρει οικονομικά από κοινού με την Vodafone Ελλάδας και τον Όμιλο Συγγελίδη/Citroen στην κατασκευή του περίπτερου πληροφοριών που θα τοποθετηθεί στο λιμάνι δίπλα στο Ταχυδρομείο.