26 Οκτωβρίου 2021

Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρος Διοίκησης Lidl Ελλάς