Κλιματικός Μετασχηματισμός: Η λύση της κλιματικής αλλαγής και της ανάκαμψη της Ελλάδας από την πανδημία του COVID-19

Στη συζήτηση με τίτλο «Δημιουργώντας έναν Κόμβο για τη Κλιματική Αλλαγή: Ανθεκτικότητα και Ανάκαμψη» που διεξήχθη στο πλαίσια του Athens Democracy Forum που διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους New York Times., η κα. Μαρία Λογοθέτη, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος ε.τ., Ειδική Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του διετούς προγράμματος Ανθεκτικότητα και Ανάκαμψη στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι: κ. Rik Daems, President, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, κ. Michael Berkowitz, Founding Principal, Resilient Cities Catalyst και κ. Philip Glanville, Δήμαρχος του Hackney Borough of London. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Αντώνης Κεφαλάς, οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Democracy & Culture Foundation.

«Το διετές πρόγραμμα Ανθεκτικότητα και Ανάκαμψη στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη φιλοδοξεί να απαντήσει στην ανάγκη δημιουργίας μιας ενημερωμένης και υπεύθυνης κοινωνίας που θα μπορεί να συμμετέχει στην επεξεργασία λύσεων ως προς τις σύνθετες προκλήσεις που θέτουν η κλιματική αλλαγή και η ανάκαμψη από την πανδημία του COVID-19 και εν κατακλείδι να επιτύχει πρόοδο αναφορικά με τον κλιματικό μετασχηματισμό και τους στόχους ανάκαμψης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή», τόνισε στην τοποθέτησή της η κα. Λογοθέτη.

Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα βασίζεται σε τοπικές και περιφερειακές προσεγγίσεις, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα διεθνή διδάγματα και συνέργειες με στόχο την καταλυτική επίδραση ως προς την καταγραφή δρώντων και δράσεων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ τομέων και κλάδων που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους (μέσω της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας), την επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων μετασχηματισμού και προγραμμάτων ανθεκτικότητας σε πόλεις σε όλη τη χώρα, αλλά και τη δημιουργία μιας διασυνδεδεμένης κοινότητας που δρα, με τη συμμετοχή επαγγελματιών και πολιτών σε εθνικό επίπεδο.

«Οι διαδοχικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και του COVID-19 κατέστησαν ξεκάθαρη την ανάγκη επανεξέτασης του μοντέλου αστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας, απαιτώντας άμεση και φιλόδοξη δράση για την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του σήμερα και αύριο», συμπλήρωσε.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το NextGenEU και η νέα στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή, ανοίγουν το δρόμο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων κλιματικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης, εντούτοις υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων.

Ο τρέχων κατακερματισμός γνώσεων και δεδομένων εμποδίζει την ανάπτυξη λύσεων μετασχηματισμού, ενώ οι πολίτες, οι δημοτικές και οι κεντρικές αρχές, ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν με νέους τρόπους για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και νέων γνώσεων.

Απαραίτητη είναι η προώθηση της συνεργατικής δράσης, με τη συλλογή και αξιολόγηση σε ένα σημείο (μια ηλεκτρονική πλατφόρμα «one-stop shop») βασικών πρωτοβουλιών, επιστημονικών δεδομένων, εκπαιδευτικών πόρων, βέλτιστων πρακτικών, νομικών δεσμεύσεων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή και την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και πληροφοριών για τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας.

Επίσης σημαντική είναι η αναβάθμιση της ικανότητας δημοτικών αρχών και κοινοτήτων, η ενίσχυση των επαφών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και προώθηση της μάθησης μεταξύ ομολόγων, με επίκεντρο την εφαρμογή στην Ελλάδα και πέραν αυτής, αξιοποιώντας διαδικτυακές και μη εφαρμογές και δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση εργαλείων όπως η συμμετοχική δημοκρατία με στόχο την εμπλοκή του ευρύτερου κοινού.

Σημειώθηκε ότι, το διετές πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα μιας διεθνούς συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), του Resilient Cities Catalyst (RCC) και του Democracy and Culture Foundation (DCF)

Τέλος, συμπλήρωσε ότι οι δράσεις θα διεξαχθούν σε 2 φάσεις, με την πρώτη να έχει ήδη ξεκινήσει (Σεπτέμβριος 2021) και να ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2022 και τη δεύτερη να διεξάγεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το διάστημα Απρίλιος 2022 – Σεπτέμβριος 2023.