Το GIVMED Ενώνει τις Δυνάμεις του με τη UNICEF

Στις αρχές Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησε επίσημα το πρόγραμμα για την πρόσβαση παιδιών σε φάρμακα και την ανάπτυξη  βασικών γνώσεων  σχετικά με τα φάρμακα και τα εμβόλια. Το πρόγραμμα, διάρκειας  ενός έτους, υλοποιείται από το GIVMED με την υποστήριξη της UNICEF.

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι:

Η παροχή δωρεάν φαρμάκων και άλλων προϊόντων υγείας (ορθοπεδικά είδη, παραφαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό) σε μη κερδοσκοπικές δομές που υποστηρίζουν παιδιά.

Για να πετύχουμε τον στόχο αυτό, θα προσεγγίσουμε όλες τις  δημόσιες και ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές δομές που υποστηρίζουν παιδιά στην Ελλάδα, ώστε να γίνουν μέλη του δικτύου GIVMED. Επίσης, στοχευμένα θα υποστηρίξουμε κοινωνικά φαρμακεία, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Επιπλέον, στόχος είναι η ανάπτυξη  βασικών γνώσεων σχετικά με τα φάρμακα και τα εμβόλια  για παιδιά.  Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και ψηφιακές δραστηριότητες για παιδιά που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, σχετικά με θέματα όπως η σωστή λήψη και οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, η χρήση αντιβιοτικών, χρήσιμες ερωτήσεις στον γιατρό κ.α.

Σημαντική για το πρόγραμμα είναι και η συμβολή του επιστημονικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ινστιτούτου Prolepsis, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση των επιμορφώσεων. Επίσης, συμβάλλει στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα και άλλων ψηφιακών δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και παιδιά. Συνολικά, η συνεισφορά του Ινστιτούτου Prolepsis είναι κομβική, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα δημόσιας υγείας.

Η συνεργασία με τη UNICEF είναι κομβική για το GIVMED. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και να είμαστε εκεί για τους μικρούς ήρωες που μας χρειάζονται.”, αναφέρει ο Θανάσης Βράτιμος, συνιδρυτής και υπεύθυνος ανάπτυξης του GIVMED.

Η πανδημία μάς υπενθύμισε ότι η δημόσια υγεία αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι εξαιρετικά επίκαιρη και αναγκαία η στήριξη των παιδιών, που αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε φάρμακα, καθώς και την παροχή βασικών γνώσεων για την σωστή λήψη φαρμάκων και για τα εμβόλια,“δήλωσε ο Σωκράτης Βλαχάκης, υπεύθυνος του προγράμματος, στο γραφείο της  UNICEF στην Ελλάδα.