Όμιλος FOURLIS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2020

Στην έκδοση της 12ης, κατά σειρά, Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας προχώρησε ο Όμιλος FOURLIS.

Η Έκθεση, η οποία παρουσιάζει πληροφορίες για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως και 31η Δεκεμβρίου 2020, απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου FOURLIS και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσέγγιση του Ομίλου στα θέματα αυτά.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2020 καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI), επιλογή “core”. O Όμιλος FOURLIS θεωρεί ότι η επιλογή αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή του για σύνδεση της ευρύτερης στρατηγικής του με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδράσεις και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε.

Για τη σύνταξη της Έκθεσης ελήφθησαν, επιπλέον, υπόψη συγκεκριμένοι δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2019), https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esg-reporting-guide.

 

Η Έκθεση αυτή αποτελεί και την Αναφορά Προόδου (“Communication on Progress”) του Ομίλου, ως προς την τήρηση των δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, την οποία ο Όμιλος FOURLIS προσυπογράφει από το 2008.

Την ευθύνη για τη δημιουργία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2020  είχε η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS. H Έκθεση έλαβε εξωτερική διασφάλιση από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος. Τον σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η εταιρεία The Nomad Design Tribe.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο www.fourlis.gr