Πρωτοπορία της Eurocert στις πιστοποιήσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Η Eurocert διαθέτει πλέον τον πρώτο και μοναδικό Certified Social Compliance Auditor (CSCA) από το APSCA στην Ελλάδα. Το APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με σκοπό την ενίσχυση του επαγγελματισμού, της συνέπειας και της αξιοπιστίας των επιθεωρητών και φορέων πιστοποίησης που διενεργούν ελέγχους και επιθεωρήσεις κοινωνικής συμμόρφωσης (social compliance audits). Αριθμεί σχεδόν 5.000 μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες. Η διαδικασία πιστοποίησης των επιθεωρητών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα και περιλαμβάνει σειρά από απαιτητικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Η Eurocert αποτελεί πλήρες μέλος του APSCA, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 επιθεωρητής της Eurocert ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια των απαιτούμενων εξετάσεων, όντας ο πρώτος στην Ελλάδα με την σχετική πιστοποίηση.